Gösterilen sonuçlar: 1 ile 9 ve 9
Like Tree9Likes
 • 6 Post By denizcangazi
 • 2 Post By denizcangazi
 • 1 Post By hasni_57

Konu: Sinop GERZE'ye duyarsız kalmayalım....Kömür Hakkında 10 Acı Gerçek Sizde katılın

 1. #1
  denizcangazi
  Guest

  Thumbs down Sinop GERZE'ye duyarsız kalmayalım....Kömür Hakkında 10 Acı Gerçek Sizde katılın

  Bugün Türkiye'de yapım ya da proje aşamasında 50 yeni kömürlü termik santral planı var. Bugün atılacak adımlar, önümüzdeki yarım yüzyılın kaderini belirleyecek. Eğer ki planlanan 50 santral yapılırsa, önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin karbon emisyonları P oranında artacak. Sinop, inşa edilecek 4 yeni kömür santrali ile ülkemiz üzerinde yapılan bu plandan en zararlı çıkacak şehirlerden biri. Gerze halkı yıllardır .......ın kurmayı planladığı kömürlü termik santral ile mücadele ediyor.
  Anadolu Grubu'nun bugün geldiği noktada .....in çok önemli bir rolü var. Gerze'de kurulması planlanan termik santrale yapılacak yatırımın %'ini Anadolu Grubu kendi öz sermayesinden aktaracak.
  ......bir yandan .....'i güneş enerjisi ile aklamaya çalışırken diğer yandan hem iklimi değiştirecek, hem de havayı, suyu ve toprağı geri dönüşsüz biçimde kirletecek kömürlü termik santrali yeşil Gerze'ye kurmaya çalışıyor.
  .......'in yayınladığı Sürdürülebilirlik Raporu güneş enerjisini ön plana çıkararak temiz ve yeşil bir tablo sunuyor. Bira fabrikalarında güneş enerjisi kullanarak elektrik ve buhar üretimi konusunda fizibilite çalışmaları yaptıklarını, önümüzdeki dönemlerde güneş enerjisi kullanarak yenilenebilir enerji kullanım oranının artırılmasını hedeflediklerini söylüyorlar. ............, bu raporda faaliyetlerinin iklim değişikliğine etkisini takip etmenin gerekliliğine inandığını da ifade ediyor. Bu nedenle yakıt ve elektrik tüketiminde verimliliğine, üretim teknolojilerini iyileştirmeye ve daha az CO2 salınımına neden olan teknoloji seçimine odaklanmak gerekliliğine dikkat çekiliyor.
  Peki Özilhan'ın, vitrinde holding çatısı altındaki Efes Pilsen gibi şirketlerde karbon indirim hedefleri koyarken, arka kapıdan son derece kirli bir enerji üretim biçimi için Gerze köylülerinin haklı direnişine karşı şiddet uygulanmasına, gaz bombalarıyla zehirlenmelerine göz yumması büyük bir çelişki değil mi?
  .......Grubu'nun Türkiye'de yapacağı ilk enerji yatırımı Gerze'de. Biz, ...... Grubu'nun da yapacağı enerji yatırımlarında tercihini temiz enerjilerden yana kullanmasını istiyoruz. Bu ulaşılabilir ve uygulanabilir bir hedef. ..... Enerji Devrimi'ne giden yolda önemli bir adım atabilir.
  Hedefimiz Özilhan'ın Efes sevenlerin sosyal duyarlılığını görerek Gerze'de yapacağı bu kirli yatırımdan vazgeçmesi.
  Kömür Hakkında 10 Acı Gerçek

  Dünyadaki karbondioksit kirliliğinin yaklaşık üçte birinden kömürlü termik santraller sorumlu. Ancak ne yazık ki kömürün tek suçu iklimi değiştiren en tehlikeli fosil yakıt olması değil. Kömürün yaratacağı trajedi bundan çok daha fazla.
  Greenpeace, ihtiyacımız olan enerjiyi çevreye zarar vermeden de elde edebileceğimizi göstermek için çalışıyor.
  Kömüre bağımlı ülkeler yüzünden gezegenimizin iklimi hızla değişiyor. Türkiye de birçoğu ithal kömürle çalışacak 40 kömürlü termik santral nedeniyle bu bağımlı ülkelerden biri olmaya aday. Ancak kömüre bağımlı olan ülkeleri bekleyen bazı acı gerçekler var. Toprağın ve suyun zehirlenmesi, olası asit yağmurları ve erozyon bunlardan sadece birkaçı...
  Acı Gerçek 1: Kömür, iklim değişikliğine neden olan en tehlikeli yakıttır.
  İçerdiği yüksek miktardaki karbon nedeniyle termik santrallerde kömür kullanmak en çok karbondioksit kirliliğine yol açan enerji üretim şeklidir. Tüm dünyada kömür santrallerinden sadece bir yılda 7 milyar ton karbondioksit salımı gerçekleşmektedir.
  Bu miktar dünyadaki yıllık karbondioksit salımlarının A'ini oluşturur. Ayrıca kömür madenciliği de, karbondioksitten 20 kat güçlü olan metan gazının açığa çıkmasına neden olur.
  Acı Gerçek 2: Kömür santralleri cıva kirliliğine sebep olur.
  Cıva insan vücuduna ciddi zararlar veren ve nesilden nesile geçebilen bir nörotoksindir.
  Cıva, bölgedeki su kaynaklarının kalitesinin düşmesine neden olur. Toprağı zehirler ve besin zincirine karışarak sayısız ölümcül hastalığa sebep olur.
  Kömür santralleri yılda 1450 metrik ton, yani P'lik bir payla cıva kirliliğinin en büyük sebebidir.
  Acı gerçek 3: Kömür, asit yağmurlarına sebep olur.
  Kömürden çıkan duman, asit yağmurlarına sebep olur. Düşen asitli yağmurlar, ekosistemlere zarar verir. Orta Avrupa'da kömür santrallerinin etrafında çok geniş alanları kapsayan orman kayıpları kaydedildi. Birçok kömür santrali bulunan Çin'de 487 şehrin T,5'inde asit yağmuru gözlendi. Asit yağmurları insanlarda astım ve akciğer kanseri başta olmak üzere, sayısız hastalığa sebep olur.
  Kömür santralleri asit yağmuruna sebep olan kükürtdioksit ve azotoksit'in açığa çıkmasına neden olur.
  Acı gerçek 4: Kömür, küçük partiküller ve radyasyon nedeniyle gerçekleşen hastalıkların kaynağıdır.
  Kömür yakmak zararlı partiküllerin ve radyasyonun açığa çıkmasına neden olur. Bu parçacıklar akciğer fonksiyonlarında azalma, astım, kalp rahatsızlıkları ve bebek ölümlerine sebep olur.
  Yatağan'ın 50 köyünün 34'ünde radyasyon miktarının, insan sağlığının kabul edebileceği sınırın çok üzerinde, küllerin atıldığı bölgelerde ise bu sınırdan 19 kat daha fazla olduğu belirtilmiştir (Keskin ve Mert, 2002). Solunum sistemi hastalıkları Yatağan'da Muğla merkezine oranla iki kattan daha fazla görülmektedir (TTB, 2000).
  Acı gerçek 5: Kömürün yanması sonucu açığa çıkan atık zehirlidir.
  Kömür yakıldığında ortaya çıkan atıklar ağır metaller ve zehirli maddeler içerir. Örneğin, insan sağlığına veya çevreye zarar verebilecek miktarlarda arsenik, kadmiyum, krom ve kurşun bulunabilir. Bu kirleticiler içme suyu kaynaklarına, bitkilere veya hayvanlara ulaştığında riskler meydana gelir.
  Kısırlık, kanser, prostat ve solunum sorunları, kardiyovasküler ve nörolojik hasarlar, hipertansiyon, işitme bozukluğu bu maddelerin sebep olduğu hastalıklardan sadece birkaçı.
  Acı gerçek 6: Kömür tatlı su kaynaklarını azaltır.
  Kömür santrallerinden yayılan zehirli maddeler bölgedeki tatlı suyu kirletir. Kömür madenciliği ise asit maden kanalizasyonu (AMD) yoluyla su kirliliğini tetikleyen nedenlerden biridir. AMD; minerallerin oksijen ve suya maruz kalması sonucunda oluşan ve ağır metal içeren atık sudur. Bu zehirli su sızdığında sadece yeraltı sularını değil, toprağı da zehirler.
  Kömür santrallerinin kuraklığa sebep olmasının yanı sıra kömür madenciliği de her gün tahmini 70 milyon ila 260 milyon galon arasında su gerektirmektedir.
  Acı gerçek 7: Kömür madenleri yaralanmalara ve ölümlere yol açar.
  Kömür madenciliği yerel halk ve madenciler üzerinde de olumsuz etkilere sahiptir. Kömür madenciliğinin yol açtığı ölümler tahmin edeceğinizden kat kat fazladır. Örneğin Çin'de 2006 yılında 3000'e yakın kömür madeni kazası gerçekleşti.
  Bu kazalar 4700 insanın ölümüne yol açtı. Ülkemizde ise sadece Zonguldak'ta 1955-2006 yılları arasında 2670 işçi öldü, 319.792 işçi ise yaralandı.
  Acı gerçek 8: Kömür madenciliği erozyona neden olur.
  Madencilik alanının yüzeyindeki bitki örtüsü yok edilir. Bu durum toprak erozyonunu tetikler. Açık kömür madenciliğinde, yeraltındaki kömürün zayıf bağlantı yerlerine ulaşabilmek için dağların tepeleri patlatılır. Yeraltı madenciliği de çökebilecek yeraltı boşluklarına sebep olur.
  Bu nedenle kömür madenciliği bulunduğu bölgedeki tarım potansiyelinde azalmaya sebep olur, akıntı rezervlerinin depolama kapasitesinde kayıplara yol açar, azalan nehir kanal kapasiteleri yüzünden sel baskınları artar ve bu da erozyonu tetikler.
  Acı gerçek 9: Kömür elektrik üretiminde verimsizdir ve çok fazla toplumsal maliyeti vardır.

  Diğer fosil yakıtlarla karşılaştırıldığında kömürün daha ucuz olduğu düşünülür. Oysa kömürün gizli maliyeti üçüncü kişilere yüklenen toplumsal maliyetlerden kaynaklanır. Aslında, kömürün gerçek maliyeti yerel topluluklar üzerine yüklediği sağlık problemleri, tarıma verdiği zararlar, su kaynaklarının azalması gibi sorunları da içermektedir.
  Türkiye'deki kömür rezervleri çoğunlukla linyit olarak sınıflandırılmaktadır; linyit en düşük karbon içeriğine ve en yüksek nem oranına sahip kömür türüdür. Kirletme oranı çok yüksektir ve enerji değeri çok düşüktür. Bu kömür santrallerini daha az verimli hale getirir, elektriği daha pahalı konuma getirir ve toplumsal maliyetleri arttırır.
  Acı gerçek 10: Kömür fiyatları petrol fiyatlarına bağlı olarak sürekli artmaktadır.
  Yani, kömür ithal etmek çok anlamsızdır. Kömür ticaretinde önemli bir faktör, p oranla taşımacılıktır. Petrol fiyatlarının artışı, taşımacılıkta kullanılan yakıt olması dolayısıyla kömür fiyatlarını da arttırmaktadır.
  Küresel piyasalarda, 2000-2006 yılları arasında kömür fiyatları ikiye katlanmıştır. Mayıs 2007 ile Mayıs 2008 arasında Avrupa'daki peşin fiyat, metrik ton başına 70 ABD Dolarından 150 ABD Dolarına yükselmiştir.
  50 yeni kömür santralinin yapımıyla ülkemizin bu acı gerçekleri yaşamasına izin vermeyelim. Henüz çok geç değil. Greenpeace'in enerji ve iklim kampanyasına vereceğiniz destek bizi daha da güçlendirecek ve çok geç olmadan gezegenimizin değişen iklimini, kirlenen havasını, zehirlenen suyunu ve toprağını korumamıza yardım edecek. Hem enerji ihtiyacımızı karşılayacak, hem iklimi kurtaracak hem de daha ucuza mal olacak bir enerji planımız zaten varerji [D]evrimi.


  Ne Gerze, ne de Efes kömüre bulanmasın.
  Konu Olcay Hoca tarafından (02-12-2011 Saat 23:45 ) değiştirilmiştir. Sebep: Çevreye duyarlı Kurum ve kişileri karalamaya karşıyız..

 2. #2
  denizcangazi
  Guest

  Cevap: Sinop GARZE'ye duyarsız kalmayalım....Kömür Hakkında 10 Acı Gerçek Sizde katı

  Link veremeiyorum yönetim konuyu hemen kapatıyor google a yazınca zaten bulacaksınız imza kampanyasına tüm zıpkıncı duyarlı dostlarım katılsın Balıklarımızı kurtarmaya da böyle başlamıştık unutmayalaım Bu dünya bize EMANET gelecek nesillerimize Kirli bir DÜNYA bırakmayalımmm..
  gkhnyrn and Ali UZER like this.

 3. #3
  gkhnyrn
  Guest

  Cevap: Sinop GARZE'ye duyarsız kalmayalım....Kömür Hakkında 10 Acı Gerçek Sizde katı

  link kaldırılmamış, sadece yazının devamında kodlama karışmış  Enerji Devrimi Raporu | Greenpeace Akdeniz

 4. #4
  denizcangazi
  Guest

  Cevap: Sinop GARZE'ye duyarsız kalmayalım....Kömür Hakkında 10 Acı Gerçek Sizde katı

  Hayır imza kampanyası vardı .Direk o linki ne zaman versem yönetim konuyu kapatıyor 5 . açışım bu konuyu buraya oysaki ben hiçbir örgüte yada kuruluşa mensup değilim kimseyi suçsuz yere karalamıyorum ama SİNOP ta yaşayan GERZE halkının da bu haklı savaşında yanlarında olduğumu sadece ve sadece bir dünyalı olarak kendime borç bilip yardım etmek istiyorum.Bir imzadan ne olur dememek lazım marka veremiyorum.ama imzanızı atmanızı isterim

 5. #5
  ZIPKINCI leburaggk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  11-05-2007
  Bulunduğu yer
  İZMİR
  Yaş
  29
  Mesajlar
  1.192

  Cevap: Sinop GARZE'ye duyarsız kalmayalım....Kömür Hakkında 10 Acı Gerçek Sizde katı

  kömür yakarak "PİS" enerji üretmek gerçekten ilkellik. bunu gündeme getirdiğiniz için kendi adıma teşekkür ederim. ancak durumu incelemeden yorum yapmak yanlış olur. herkes okusun araştırsın ona göre değerlendirsin. insanları topyekün karşı olmaya çağırmak anlamsız olur
  Konu leburaggk tarafından (03-12-2011 Saat 11:08 ) değiştirilmiştir.
  Burak USLU / 0Rh+
  Hatay/İZMİR
  Akarca/Seferihisar

  leburaggk@hotmail.com

  FACEBOOK

  INSTAGRAM

 6. #6
  denizcangazi
  Guest

  Cevap: Sinop GARZE'ye duyarsız kalmayalım....Kömür Hakkında 10 Acı Gerçek Sizde katı

  Burak bey ilginiz için teşekkür ederim.Bu sadece bir Uyarıdır isteyen destek olur isteyen olmaz ,kimseyi zorlamıyorum .ben sadece bu siteyi ve kullanıcı arkadaşlarımı kendime yakın gördüğüm için kendim gibi insanlar olduğunu düşündüğüm için sadece ve sadece sohbet esnasında nasıl duyduğunuz ilgili olduğunuz konulardan bahsedersiniz onun gibi düşünün .Sonuçta bu dünya hepimizin bende galyana getirmeye çalışmadım bu konuyu yukarıda da gördüyseniz ayrıntılı bir biçimde paylaştım . zaten konuyu okuyupta karar veremiyecek kapasitede arkadaşımız bu sitede yok zannediyorum ,ayrıca bu spora gönül vermiş bir insan % 95 doğaya ,doğal yaşama ,ve insan harici dünyamızda yaşayan canlılara da saygı duyar.Bence bu olay HES gibi yada Termik santraller gibi ileriki yaşamımızı bizdensonraki nesilleri etkiliyecek bir konudur.Duyarlı dostlarımı desteğe davet ediyorum.Hepinize selam ve saygılarımla.

 7. #7
  hasni_57
  Guest

  Cevap: Sinop GARZE'ye duyarsız kalmayalım....Kömür Hakkında 10 Acı Gerçek Sizde katı

  Deniz bey duyarlılığınız için size çok teşşekür ederim sinop ve gerze halkı kurulacak olan termik ve nükleer santral için büyük bi şavaş içinde özellikle gerzede geçtiğimiz aylarda yapılan eylemlerde büyük kargaşalar çıktı. Bu oluşumlara herzaman karşıyız ve tavrımızı ne olursa olsun göstereceğiz temiz enerji kaynakları dururken bu tür santrallerin yapılmasını gerçekten aklım almıyor sinop kadar rüzgar alan bir şehire rüzgar enerji santralleri kurulmuyor nedenir bunu anlamıyorum. biz her zaman savaşımızı vermeye devam edeceğiz ve sizin gibi dostlardanda böyle bir destek görmek bizi daha da mutlu ediyor tekrar teşşekür ediyorum.
  denizcangazi likes this.

 8. #8
  ZIPKINCI serdarkoyuncu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  15-06-2010
  Bulunduğu yer
  soma
  Yaş
  30
  Mesajlar
  400

  Cevap: Sinop GERZE'ye duyarsız kalmayalım....Kömür Hakkında 10 Acı Gerçek Sizde katıl

  Evet Kömürün zararları açık ve ortada ama şunu diyebilirim ki kömür olmasaydı bu ülkede ne tür bi enerji kaynağı kullanılırdı bunu bi söylermisiniz.Evet rüzgar santralleri kurulsun diyorsunuz ama bunun için gereken maliyeti bi araştırırsanız neden bu kadar kolay kurulamadığını anlamış olursunuz.Bende herkes gibi sağlıklı ve temiz bi ortamda yaşamak isterim ama şu günkü koşullarda ülkemizde bunun olması muhtemel görünmüyor..
  Serdar KOYUNCU
  Jeoloji Müh.
  MANİSA/Soma
  0554 427 2998

 9. #9
  denizcangazi
  Guest

  Cevap: Sinop GERZE'ye duyarsız kalmayalım....Kömür Hakkında 10 Acı Gerçek Sizde katıl

  Sonnnn 2 günnnnnnnn duyarli olup destekleyelim arkadaşlar lütfen

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. AÇILIŞ.Sinop Gerze İsmail ÇAÇA 18.04.2009
  By zipkinci_ in forum Photo - Fotoğraf Albümü
  Cevaplar: 35
  Son Mesaj: 02-05-2009, 21:43
 2. Sonunda Bunu da Yaptın (Sinop Gerze'den İsmail ÇAÇA)
  By makro in forum Photo - Fotoğraf Albümü
  Cevaplar: 38
  Son Mesaj: 24-09-2008, 18:09
 3. Yine Sinop Gerze'den ÇAÇA BEY
  By makro in forum Photo - Fotoğraf Albümü
  Cevaplar: 23
  Son Mesaj: 10-09-2008, 23:05

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206