Sıklıkla karşılaştığımız zehirli balık türlerinden olan trakonya! Yeni başlayan arkadaşlar kumsalda gizlenen bu balığa dikkat etmelidir

Videodipesca - Trakonya

Video by Serhat