1. Sayfa - Toplam 4 Sayfa var 123 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 36
Like Tree3Likes

Konu: Zıpkın ile balık avını kapsayan Kanunlar..

 1. #1
  ZIPKINCI
  Üyelik tarihi
  24-09-2006
  Yaş
  45
  Mesajlar
  7.224

  Zıpkın ile balık avını kapsayan Kanunlar..

  KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU

  Kanun Numarası: 2863
  Kanun Kabul Tarihi: 21/07/1983
  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1983
  Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18113

  Madde 35
  Su altında korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu bölgeler, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak Kültür ve Turizm Bakanlığınca tespit edilir ve Bakanlar Kurulu kararı ile yayımlanır. Bu bölgelerde, sportif amaçlı (SCUBA)dalış yapmak yasaktır, ikinci fıkra hükümlerine göre izin almak şartıyla araştırma ve kazı yapılabilir.

  KIYI KANUNU

  Kanun Numarası: 3621
  Kabul Tarihi: 04/04/1990
  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 17/04/1990
  Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 20495

  Bizi bağlayan herhangi bir maddesi yada paragrafı yoktur..

  KARASULARI KANUNU

  Kanun Numarası: 2674
  Kabul Tarihi: 20/05/1982
  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 29/05/1982
  Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17708

  Bizi bağlayan herhangi bir maddesi yada paragrafı yoktur..

  LİMANLAR KANUNU

  Kanun Numarası: 618
  Kabul Tarihi: 14/04/1341
  Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 20/04/1341
  Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 95

  Madde 6 - Liman reisliğinden izin alınmadıkça kara sularında dalgıç ameliyatı yapılamaz.

  ÇEVRE KANUNU

  Kanun Numarası: 2872
  Kabul Tarihi: 09/08/1983
  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/08/1983
  Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18132

  ÇEVRENİN KORUNMASI :
  Madde 9 (f) Biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliliğinin sağlanması bakımından nesli tehdit veya tehlike altında olanlar ile nadir bitki ve hayvan türlerinin korunması esas olup, mevzuata aykırı biçimde ticarete konu edilmeleri yasaktır.

  İDARİ NİTELİKTEKİ CEZALAR:
  Madde 20
  Bu Kanunun ek 9 uncu maddesine aykırı davrananlara 2.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir.

  DENİZDE CAN VE MAL KORUMA HAKKINDA KANUN

  Kanun Numarası: 4922
  Kanun Kabul Tarihi: 10/06/1946
  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 14/06/1946
  Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 6333

  Bizi bağlayan herhangi bir maddesi yada paragrafı yoktur..

  DENİZDE ZABT VE MÜSADERE KANUNU

  Kanun Numarası: 3894
  Kabul Tarihi: 10/07/1940
  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 18/07/1940
  Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 4564

  Bizi bağlayan herhangi bir maddesi yada paragrafı yoktur..

  ASKERİ YASAK BÖLGELER VE GÜVENLİK BÖLGELERİ KANUNU

  Kanun Numarası: 2565
  Kabul Tarihi: 18/12/1981
  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 22/12/1981
  Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17552

  BİRİNCİ DERECE DENİZ ASKERİ YASAK BÖLGELERİ:

  Madde 10 - Birinci derece deniz askeri yasak bölgeleri;
  a) Birinci derece kara askeri yasak bölgelerinin sahilde bittiği noktadan itibaren deniz yönünde,
  b) Denizdeki tesislerin çepeçevre her tarafında, En az yüz metre, en çok bir deniz milli uzaklıktan geçirilen noktaların birleştirilmesi suretiyle tespit olunur. Bu mesafeler savunma ihtiyacı veya bölgenın özelliklerinin zorunlu kıldığı hallerde Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla kısaltılabilir veya uzatılabilir.
  Birinci derece deniz askeri yasak bölgeleri ilan edilmez. Ancak, sınırları mümkün olan ölçüde uygun işaretlerle belli edilerek bu işaretler denizcilere ilanen duyurulur ve deniz haritalarına işlenir. Bu işlem Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığınca yapılır.

  BİRİNCİ DERECE DENİZ ASKERİ YASAK BÖLGELERİNDE UYGULANACAK ESASLAR:
  Madde 11 - Birinci derece deniz askeri yasak bölgelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır.
  a) 7 nci maddedeki birinci derece kara askeri yasak bölgelerine ilişkin hükümler, birinci derece deniz askeri yasak bölgelerinde de uygulanırlar.
  b) Türk ve yabancı deniz araçları ancak fena hava şartları veya teknik arızalar nedeniyle ve havanın denize açılmaya imkan vermesine veya arızanın giderilmesine kadar birinci derece deniz askeri yasak bölgelerine ve bu bölgelerdeki körfez, koy, liman gibi yerlere uluslararası işaretleri göstererek sığınabilirler. Bu şekilde sığınan deniz araçlarının sorumluları, yetkili komutanlığa veya mahalli mülki idare amirliğine durumu nedenleriyle birlikte derhal bildirmek zorundadırlar.
  Birinci derece deniz askeri yasak bölgesine sığınan deniz araçlarının burada kalmasına izin verilmediği takdirde, yetkili komutanlık mahalli mülki idare amiri ile işbirliği yapmak suretiyle, aracın mümkün olan en kısa süre içinde bu yeri terketmesine, savunma tesislerine ve güvenliğine zarar verebilecek her türlü hareketleri önlemeye yarayan bütün tedbirleri almaya ve gerekli görülen hallerde aracın ve kişilerin güvenliğine zarar gelmeyeceğinden emin olmak kaydıyla, deniz aracını bölge dışındaki en yakın müsait barınma yerine çektirmeye yetkilidir.
  Bu nedenle yapılacak işin ve hizmetin nevine göre yapılan masraflar ve ücretler ile savunma tesislerinde vaki olacak zararlar bu konudaki genel hukuk kurullarına göre tazmin ettirilir.

  İKİNCİ DERECE DENİZ ASKERİ YASAK BÖLGELERİNDE UYGULANACAK ESASLAR:

  İKİNCİ DERECE DENİZ ASKERİ YASAK BÖLGELERİ:

  Madde 12 - İkinci derece deniz askeri yasak bölgeleri:
  a) İkinci derece kara askeri yasak bölgelerinin sahilde bittiği noktadan itibaren deniz yönünde,
  b) Birinci derece deniz askeri yasak bölgelerinin sınırlarından itibaren deniz üzerinden her yönde,
  İki deniz miline kadar uzaklıktaki seçilen noktaların birleştirilmesi suretiyle tespit olunur.
  c) Kanunun 10 uncu maddesi hükümlerine göre birinci derece deniz askeri yasak bölgesi olabilecek yerlerde birinci derece deniz askeri yasak bölgesi kurulması zorunlu görülmediği takdirde yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen esaslara göre bu bölgelerde ikinci derece deniz askeri yasak bölgesi tesis edilebilir.
  d) Yurt savunması bakımından gerekli görülen diğer yerlerde de ikinci derece deniz askeri yasak bölgesi tesis edilebilir. Bu bent hükümlerine göre tesis edilen ikinci derece deniz askeri yasak bölgelerinin sınırları en az bir en fazla iki deniz mili olarak tespit olunur.
  Madde 13 - İkinci derece deniz askeri yasak bölgelerinde aşagıdaki esaslar uygulanır.
  a) İkinci derece deniz askeri yasak bölgelerinde daimi tesisi gerektirmeyen balıkçılık, süngercilik gibi su ürünlerinin avlanması, deniz dibindeki doğal kaynakların aranması ve işletilmesi Türk vatandaşları için serbestir. Şu kadar ki, tesislere zarar verebilecek araç ve gerecin bölgeye sokulmasına yetkili komutanlıkça mani olunabilir.

  YEDİNCİ BÖLÜM: CEZA HÜKÜMLERİ

  Madde 25 - Fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde; birinci derece kara ve deniz askeri yasak bölgelerinde:
  a) Bu Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yazılı yasaklara aykırı hareket edenlere altı aydan beş yıla kadar hapis ve beşbin liradan ellibin liraya ka dar adli para cezası verilir.

  SEKİZİNCİ BÖLÜM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

  Madde 32 - Genelkurmay Başkanlığı; mal ve can güvenliği bakımından girilmesinde sakınca görülen atış alanları ile tatbikat bölgelerine, atış ve tatbikatın devam ettiği belirli süreler için kara, deniz ve hava askeri güvenlik bölgesi olarak ilan etmeye yetkilidir. Bu suretle ilan edilecek askeri güvenlik bölgelerinin sınırları ile yasağın kapsamı, başlangıcı, devam süresi ve bitimi; ilgili makamlar tarafından uygun araçlarla duyurulur.

  SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KANUNU

  Kanun Numarası: 2692
  Kabul Tarihi: 09/07/1982
  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/07/1982
  Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17753

  3. 18/12/1981 tarih ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununa aykırı eylemleri, Önlemek, izlemek, suçluları yakalamak, gerekli işlemleri yapmak, yakalanan kişi ve suç vasıtalarını yetkili makamlara teslim etmek.

  7. 22/03/1971 tarih ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa,

  12. Seyir güvenliği ile demirleme, bağlama, avlanma, dalgıçlık ve bayrak çekme ile ilgili hükümlere,

  14. Yukarıda belirtilen konulara ilişkin uluslararası andlaşmalara, Aykırı eylemleri önlemek, izlemek, suçluları yakalamak, gerekli işlemleri yapmak, yakalanan kişi ve suç vasıtalarını yetkili makamlara teslim etmek.

  SU ÜRÜNLERİ KANUNU

  Kanun Numarası: 1380
  Kabul Tarihi: 22/03/1971
  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 04/04/1971
  Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 13799

  Madde 29 -Yasak vasıta ve usullerle yapılan ilmi ve teknik etüt ve araştırmalardan elde edilen su mahsulleri hiçbir suretle satılamaz, gerekirse imha olunur.

  PROFESYONEL SUALTIADAMLARI YÖNETMELİĞİ

  Resmi Gazete Tarihi: 02.09.1997
  Resmi Gazete Sayısı: 23098

  Bizi bağlayan herhangi bir maddesi yada paragrafı yoktur..

  SU ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİ

  Resmi Gazete Tarihi: 10.03.1995
  Resmi Gazete Sayısı: 22223

  Özel Yasak, Sınırlama ve Yükümlülükler

  Madde 17-Koordinatları Kültür Bakanlığınca tespit ve Resmi Gazete’de ilan edilen bölgelerde, sünger hariç, dalış yapılarak su ürünleri avcılığı yasaktır.
  Tüp, nargile, maske ile dalış yapılarak, şnorkel su altı tüfekleri ve zıpkın kullanılarak, su altında ticari amaçla balık avcılığı yasaktır.


  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Sportif Avcılık

  Sportif Avcılığın Esasları

  Madde 6- (Başlığıyka birlikte değişik:RG-18/10/2001-24557)
  Denizlerde ve içsularda yapılacak sportif avcılığın esasları Bakanlıkça belirlenerek, tebliğ(1) şeklinde Resmi Gazete’de ilan edilir.
  Kiralanan istihsal sahalarında yapılacak sportif avcılığın esasları Bakanlıkça belirlenir.
  Deniz ve içsularda avcılıkla ilgili her türlü sportif faaliyetler Bakanlığın iznine tabidir.
  Her türlü güvenlik tedbirlerinin alınması kaydıyla ışık ile balık avcılığında, aydınlatma ancak su üstünde yapılır.

  AMATÖR (Sportif) AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINI DÜZENLEYEN 1/2 NUMARALI TEBLİĞ

  YayımlandığıR.Gazete:19.10.2007-26675

  Tebliğ No: 2007/44

  MADDE 1- (1) Denizlerimizde ve içsularımızdaki doğal yaşam alanlarının korunması, buralarda bulunan su ürünleri kaynaklarımızdan amatörce yararlanılması, sorumlu ve sürdürülebilir avcılık için amatör balıkçılığın belirli kurallar çerçevesinde yapılmasının sağlanması amacıyla, 22/3/1971 tarihli 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Su Ürünleri Yönetmeliği'nin 6 ncı maddesi gereğince, 31/8/2008 tarihine kadar geçerli olmak üzere Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca, aşağıda belirtilen yasak, sınırlama ve yükümlülükler getirilmiştir.

  e) Amatör sualtı avcısı: Gün doğumundan gün batımına kadarki sürede tebliğce ve güvenlik nedeni ile yasaklanmamış karasularımızda, kendi nefesi dışında ek bir hava kaynağı kullanmadan dalarak su altı tüfeği ve ve yardımcı ekipmanla su ürünleri avcılığı yapan kişiyi,

  MADDE 3- (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler, bu tebliğ ile getirilen yasak, sınırlama ve sorumluluklara uymak şartıyla amatör balıkçılık yapabilirler. Bu kişilere müracaatları halinde, veriliş tarihinden itibaren iki yıl geçerli olmak üzere, il ve ilçe müdürlüklerince “Amatör Balıkçı Belgesi” verilir. Bu belgenin alınması veya avcılık sırasında bulundurulması zorunlu değildir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  TÜRLERE İLİŞKİN YASAK VE SINIRLAMALAR

  DENİZLERİMİZDE AVLANABİLECEK TÜRLER

  MADDE 8- (1) Denizlerde amatör balıkçılar tarafından avlanabilecek bazı türlere ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır:

  Çizelge-6 Deniz Balıkları  % 5 küçük boylara izin verilir.

  Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden limitlere bakılmaz. Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg’ı geçemez.

  Kg cinsinden sınırlama getirilen türlerde, tek bireyin 5 kg’ı geçmesi halinde, bu birey yasal limitler dahilinde kabul edilir.

  Adet miktarı her türün ayrı ayrı avlanabileceği miktar olmayıp, gün içinde avlanabilecek toplam balık sayısıdır. Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul edilir. Bu durumda avlanılan toplam balık adeti 3’ü geçemez.

  Adet ve Kg sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumunda ise, adet sınırlamasına tabi türün avlanabileceği adetten az olması halinde, avlanılan tüm balıklar için kg sınırlaması esas alınır.


  KORUMA ALTINDAKİ TÜRLER

  MADDE 9- (1) Denizlerde ve içsularda avlanması yasak olan türlere ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır:

  Çizelge-7 Avlanması Yasak Olan Türler  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  YÖNTEM VE SINIRLAMALAR

  İÇSULARDA AMATÖR BALIKÇILIK

  MADDE 10-(7) Sualtı tüfeği, her türlü zıpkın, yaba, balyoz vs. araçlar kullanarak avcılık yapılamaz.

  DENİZLERDE AMATÖR BALIKÇILIK

  MADDE 11- (1) Denizlerde amatör balıkçılık, zaman yasağına tabi değildir. Denizlerde özel avlanma izni gerekmeyen yerler haricinde gün içinde av saati sınırlaması yoktur.

  (2) Denizlerde amatör avcılık her türlü olta takımı, serpme ve yemlik uzatma ağı ve sualtı tüfeği ile yapılabilir. Yemlik uzatma ağının uzunluğu 5 metre, yüksekliği 1.5 metre, göz açıklığı 28 mm.’den büyük olamaz.

  (6) Denizlerde gece zıpkın ve sualtı tüfeği ile avcılık yapılamaz. Sualtı tüfeği ile yapılacak avcılıkta ışık kaynağı, şnorkel hariç yapay hava kaynağı, tüp, nargile, her türlü soluma cihazı ve yedek hava kaynağı kullanılamaz.

  (7) Sualtı tüfeği ile orfoz ve lagos avcılığı yapılamaz.

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  ALAN YASAKLARI VE SINIRLAMALAR

  YER YASAKLARI

  MADDE 12- (1) Amatör balıkçılığa tamamen kapatılan içsu kaynakları tebliğ ekinde Ek-1 sayılı listede, kısmi yasakların uygulandığı akarsular ise ek- 2 sayılı listede verilmiştir.

  Ek- 1 sayılı listede belirtilen göletler hariç tüm göletlerde, tebliğ ile getirilen zaman yasaklarına ve getirilen diğer düzenlemelere uymak şartıyla amatör balıkçılık yapılması serbesttir.

  (2) Gökçeada Yıldız koyu ile Yelkenkaya arasında sahilden itibaren “Sualtı Deniz Rezervi (Parkı)” oluşturulacak olan (390 14’ 06’’ N -250 54’ 18’’ E; 390 14’ 18’’ N -250 54’ 18’’ E; 390 14’ 24’’ N-250 56’ 06’’ E; 390 14’ 36’’ N -250 56’ 06’’ E) koordinatlarında, 200 m. genişliğinde 1 mil uzunluğundaki alanda her türlü istihsal vasıtası ile avcılık yasaktır.

  (3) Fokların yaşadıkları mağaralarda ışık kullanmak, her türlü vasıta ile dalış yapmak ve amatör su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır.

  (4) Akdeniz’de, Kızılliman mevkiinde (360 06’ 26’’ N - 330 06’ 40’’ E) , (360 05’ 17’’ N - 330 05’ 31’’ E), (360 06’ 09’’ N - 330 05’ 46’’ E), (360 06’ 00’’ N - 330 07’ 10’’ E) koordinatlarında sportif amaçlı su ürünleri avcılığı yasaktır.

  (5) Mersin ili, Erdemli ilçesindeki ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü sınırları içerisinde kalan limanda ve limanı çevreleyen 500 metrelik alan içerisinde amatör su ürünleri avcılığı yasaktır.

  (6) İzmir limanında, Bostanlı Sazburnu ile Üçkuyular vapur iskelesi arasında çekilen hattın doğusunda kalan saha içerisinde her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır.

  DİĞER YASAKLAR

  (2) Amatör balıkçılıkla avlanmış olan her türlü su ürününün satışı yasaktır.

  (6) Yasaklanan av araç ve gereçlerinin avlanma mahallinde bulundurulması yasaktır.

 2. #2
  ZIPKINCI
  Üyelik tarihi
  24-09-2006
  Yaş
  45
  Mesajlar
  7.224

  Cevap: Zıpkın ile balık avını kapsayan Kanunlar..

  Bu başlık duyuru bölümünde 1 yıldır duruyor, bir kopyasınıda buraya taşıdım ki rahat bulunsun..

 3. #3
  ZIPKINCI Çağatay Kemal KURNUÇ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  12-01-2007
  Bulunduğu yer
  İZMİR / ŞİRİNYER
  Yaş
  43
  Mesajlar
  7.275

  Cevap: Zıpkın ile balık avını kapsayan Kanunlar..

  LİMANLAR KANUNU
  ..
  Madde 6 - Liman reisliğinden izin alınmadıkça kara sularında dalgıç ameliyatı yapılamaz.
  Valla bunu öğrendiğim iyi oldu, az daha birkaç dalgıcı ameliyat edecektim..
  (Dalgıç Ameliyatı: Dalma Faaliyeti)
  Paloma likes this.
  NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE

  Let's face it
  Robbery rising
  We're all bad all, bad all faces
  .....
  ...
  .

 4. #4
  corvina17
  Guest

  Cevap: Zıpkın ile balık avını kapsayan Kanunlar..

  Eşkina avlamak yasak mı? ve neden grida veya züber listede yok?

 5. #5
  ZIPKINCI Necip OĞUZ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  21-07-2008
  Bulunduğu yer
  Akdeniz
  Yaş
  41
  Mesajlar
  7.664

  Cevap: Zıpkın ile balık avını kapsayan Kanunlar..

  Alıntı corvina17 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Eşkina avlamak yasak mı? ve neden grida veya züber listede yok?
  Eşkina avı av limitleri dahilinde serbesttir.
  Lahoz balığı ya da Grida balığı ise (Epinephelus aeneus) latince adı altında değerlendirilmiştir.
  Bunların dışında kalan "Mycteroperca rubra" yani züberde ise böyle bir yasak uygulaması yoktur.
  Konu Necip OĞUZ tarafından (14-12-2009 Saat 13:32 ) değiştirilmiştir.
  Sualtı Çekimlerim

  ...Mare Nostrum...

  I dive, therefore I am

 6. #6
  corvina17
  Guest

  Cevap: Zıpkın ile balık avını kapsayan Kanunlar..

  Çok Teşekkürler,bilgilendirme için Necip Kardeşim...

 7. #7
  DEEPBLUEsar
  Guest

  Cevap: Zıpkın ile balık avını kapsayan Kanunlar..

  tebliğledeki yenilikler ve eklemeleri de ilave edersek;

  Yöntem ve Sınırlamalar

  Genel hususlar

  MADDE 14 – (1) Amatör balıkçılıkla avlanmış olan her türlü su ürününün satışı, canlı olarak nakledilmesi ve başka
  kaynaklara bırakılması yasaktır.
  (2) Bu Tebliğde belirtilen avlanması yasak olan türlerin ve bunlara ait kabuk ve benzerlerinin tahnit edilmiş
  örneklerinin alımı, satımı, pazarlarda ve iş yerlerinde alım satım amacıyla bulundurulması ve sergilenmesi yasaktır.
  (3) Deniz ve içsularımızda yapılacak her türlü amatör balıkçılık yarışmaları Bakanlığın iznine tabidir. Bu kapsamda
  izin verilen alanlarda yarışma süresince yarışmacılar dışındakilerin avcılık yapması yasaktır.
  (4) Yasaklanan av araç ve gereçlerinin avlanma mahallinde bulundurulması yasaktır.
  (5) Bakanlık il müdürlüklerince tespit edilerek ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilen voli yerlerinde amatör avcılık
  yapmak yasaktır.
  (6) Su ürünleri yetiştiriciliği yapılan kafeslere 100 metreden daha yakın mesafede avcılık yapılması yasaktır.
  (7) Tırıvırı-paraşüt olarak adlandırılan av aracının üretimi, satışı, istihsal yerleri civarında bulundurulması ve su
  ürünleri avcılığında kullanılması yasaktır.
  (8) Elektrik akımı, elektroşok, tüp gaz ve hava tazyiki yöntemleri ve yaba, balyoz vs. araçların amatör avcılıkta
  kullanımı yasaktır.
  (9) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından belirlenen Zıpkınla Balıkavı Milli Takım Aday Kadrosu, teknik
  heyet ve diğer dalış görevlilerine, yapacakları antrenman çalışmaları için, sayı ve miktar limiti olmaksızın, Bakanlığın
  belirlediği esaslar dahilinde dalarak su ürünleri avcılığı için izin verilebilir.

  Denizlerde amatör avcılık

  MADDE 17 – (1) Denizlerde amatör avcılık, zaman yasağına tabi değildir. Denizlerde özel avlanma izni gerekmeyen
  yerler haricinde gün içinde av saati sınırlaması yoktur.
  (2) a) Denizlerde amatör avcılık parakete , pinter ve sepet gibi tuzaklar hariç olmak üzere; her türlü olta takımı,
  serpme, yemlik uzatma ağı ve sualtı tüfeği ile yapılabilir.
  b) Bu Tebliğde özellikleri belirtilerek izin verilenler dışındaki her türlü ağ, tuzak ve patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı,
  uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu v.b ile su ürünleri avcılığı yapılması, bu maddelerin
  gemilerde ve av mahallerinde bulundurulması yasaktır.
  c) Kullanılacak serpme ağının, kapalı iken yerden yüksekliği 3 metreyi geçemez, göz açıklığı 28 mm.’den küçük
  olamaz.
  (3) Bir amatör avcı en fazla 4 olta takımı kullanabilir. Olta takımındaki iğne sayısı, çapari hariç 6 adedi geçemez.
  (4) a) Denizlerde gece zıpkın ve sualtı tüfeği ile avcılık yapılamaz.
  b) Sualtı tüfeği ile yapılacak avcılıkta ışık kaynağı, şnorkel hariç yapay hava kaynağı, tüp, nargile, her türlü soluma
  cihazı ve yedek hava kaynağı kullanılamaz. Ancak amatör su altı avcılarının emniyeti açısından, en fazla 6 V (volt) gücünde
  fener bulundurulabilir.
  c) Sualtı tüfeği ile orfoz ve lagos avcılığı yapılamaz.
  ç) 1 Mayıs- 30 Eylül tarihleri arasındaki dönemde şamandıralarla sınırları belirlenmiş yüzme alanları içinde, zıpkınla
  veya su altı tüfeği ile su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır.
  (5) Avlanması tamamen yasak olan türlere dışındaki her türlü doğal yem, mamul doğal yem ve yapay yemlerin
  denizlerde yapılan amatör avcılıkta kullanılması serbesttir.

  Cezalar

  MADDE 19 – (1) Koruma ve kontrolle görevli olanlar tarafından aykırılığın niteliğinin ticari veya amatör olup
  olmadığı; öncelikle avlanılan su ürünleri miktarı, kullanılan avlanma aracı ve karar vermeye etkili diğer hususlar göz önüne
  alınarak tespit edilir.
  (2) Aykırılığın amatör avcılık kapsamında olduğu tespit edilirse, Su Ürünleri Kanununun 36 ncı maddesinin (a)
  bendinin 5 inci alt bendindeki idari para cezası verilir.
  (3) Aykırılığın ticari avcılık kapsamında olduğu tespit edilirse, Su Ürünleri Kanununun 36 ncı maddesinin (h) bendi
  veya ilgilendirmesi halinde diğer bendlerindeki idari yaptırım kararları verilir.

  Alan Yasakları ve Sınırlamalar

  Denizlerdeki yer yasakları ve sınırlamalar

  MADDE 21 – (1) Gökçeada Yıldız Koy ile Yelkenkaya arasında sahilden itibaren "Sualtı Deniz Parkı" oluşturulan
  (40° 14’ 362” N - 25° 54’ 331” E ile 40° 14’ 575” N - 25° 55’ 686” E) koordinatlarında, 200 m. genişliğinde 1 deniz mili
  uzunluğundaki alanda her türlü istihsal vasıtası ile avcılık yasaktır.
  (2) Fokların yaşadıkları mağaralarda ışık kullanmak, her türlü vasıta ile dalış ve su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır.
  (3) Akdeniz’de, Kızılliman mevkiinde (36° 06’ 26’’ N - 33° 06’ 40’’ E) , (36° 05’ 17’’ N - 33° 05’ 31’’ E), (36°
  06’ 09’’ N - 33° 05’ 46’’ E), (36° 06’ 00’’ N - 33° 07’ 10’’ E) koordinatlarında su ürünleri avcılığı yasaktır.
  (4) Mersin ili, Erdemli ilçesindeki ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü sınırları içerisinde kalan limanda ve limanı
  çevreleyen 500 metrelik alan içerisinde su ürünleri avcılığı yasaktır.
  (5) İzmir limanında, Bostanlı Sazburnu ile Üçkuyular vapur iskelesi arasında çekilen hattın doğusunda kalan saha
  içerisinde su ürünleri avcılığı yasaktır.
  (6) Kültür ve tabiat varlıklarını korumak amacıyla belirlenen ve 24 Eylül 2001 tarih ve 24533 sayılı Resmî Gazete’de
  koordinatları ilan edilen bölgelerde aletli dalış (SCUBA) yapmak yasaktır.

 8. #8
  tmrymz
  Guest

  Cevap: Zıpkın ile balık avını kapsayan Kanunlar..

  Muhteşem bir çalışma olmuş.Emeğinize sağlık.Bu bilgileri küçük kimlik şekline getirip dalış sırasında yanımda taşıyacağım.Çok sağolun.

 9. #9
  ZIPKINCI lewrek - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17-10-2009
  Bulunduğu yer
  izmir
  Yaş
  30
  Mesajlar
  577

  Cevap: Zıpkın ile balık avını kapsayan Kanunlar..

  sepet yasakmı gercekten ya ?
  İlhan GÜNDÜZ 0 rh +
  07.02.1989
  izmir ekonomi üniversitesi

 10. #10
  ZIPKINCI StorM71 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  25-10-2007
  Bulunduğu yer
  ADANA
  Yaş
  49
  Mesajlar
  232

  Cevap: Zıpkın ile balık avını kapsayan Kanunlar..

  (2) a) Denizlerde amatör avcılık parakete , pinter ve sepet gibi tuzaklar hariç olmak üzere; her türlü olta takımı,
  serpme, yemlik uzatma ağı ve sualtı tüfeği ile yapılabilir.

  Amatör olarak yasakmış,demekki ticari olarak yapılabilir.
  Tarkan 1 likes this.

  SüleyMAN GÜNDOĞDU
  KIRIKKALE - 1969

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Zıpkın Avcısını Bağlayan Kanunlar
  By Oktay UZDİYEM in forum Hukuk Köşesi
  Cevaplar: 17
  Son Mesaj: 13-02-2010, 01:50
 2. Zıpkınla Balık Avını Ticarileştirmek Ölümdür!
  By Okan YILDIRIM in forum Üye Duyuruları
  Cevaplar: 13
  Son Mesaj: 19-08-2009, 01:34
 3. yasak ve kanunlar
  By poyraz78 in forum Deniz Sohbetleri
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 12-12-2008, 20:29
 4. ZIPKINCILAR-HAKSIZLIKLAR-KANUNLAR
  By bilgin48 in forum Zıpkıncı Kahvesi
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 16-10-2007, 12:44

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206