1. Sayfa - Toplam 3 Sayfa var 123 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 22
Like Tree1Likes

Konu: [ESKİ] Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 2/2 Numaralı Tebliğ

 1. #1
  ZIPKINCI
  Üyelik tarihi
  24-09-2006
  Yaş
  45
  Mesajlar
  7.224

  Exclamation [ESKİ] Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 2/2 Numaralı Tebliğ

  TEBLİĞ

  Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

  2/2 NUMARALI AMATÖR (SPORTİF) AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ

  AVCILIĞINI DÜZENLEYEN TEBLİĞ

  (TEBLİĞ NO: 2008/49)  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç ve Tanımlar

  Amaç ve kapsam

  MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; denizlerimizde ve içsularımızdaki doğal yaşam alanlarının korunması, buralarda bulunan su ürünleri kaynaklarımızdan amatörce yararlanılması, sorumlu ve sürdürülebilir avcılık için, amatör balıkçılığın belirli kurallar çerçevesinde yapılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

  (2) Bu Tebliğ; 1/9/2008 - 31/8/2012 tarihleri arasında amatör (sportif) amaçlı su ürünleri avcılığında uygulanacak yasak, sınırlama ve yükümlülükleri düzenler.

  Dayanak

  MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  MADDE 3 – (1) Genel tanımlar

  a) Amatör balıkçı: Amatör balıkçılık etkinliğinde bulunan gerçek kişiyi,

  b) Amatör balıkçılık: Sadece rekreasyon, spor veya dinlence amacıyla yapılan, maddi ve ticari kazanç gayesi gütmeyen, avlanılan ürünün satılmadığı balıkçılık etkinliğini,

  c) Amatör balık avı yarışması: Amatör balıkçılar arasında, amatör balıkçılığı özendirmek ve geliştirmek amacıyla düzenlenen ve bu Tebliğde anılan kurallara uygun olarak ödüllü ya da ödülsüz olarak yapılan balık avlama yarışmasını,

  ç) Amatör balıkçılık turizmi: Yerli ve yabancı amatör balıkçıların tebliğde belirlenen kurallara uymak kaydıyla katıldıkları amatör balıkçılık amaçlı turizm etkinliğini,

  d) Amatör sualtı avcısı: Gün doğumundan gün batımına kadarki sürede tebliğce ve güvenlik nedeni ile yasaklanmamış karasularımızda, kendi nefesi dışında ek bir hava kaynağı kullanmadan dalarak su altı tüfeği ve yardımcı ekipmanla su ürünleri avcılığı yapan kişiyi,

  e) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nı,

  f) Balık boyu (Toplam boy): Ağzı kapalı iken balığın alt çenesinin ön ucu ile kuyruk yüzgecinin arasındaki ölçülebilen en uzun mesafeyi,


  g) Boy limiti: Balık türlerinin nesillerini devam ettirebilmeleri için bir balığın en az 1 kere yavru vermiş olarak kabul edildiği en küçük yasal avlanma boyunu,

  ğ) Günlük limit: Adet ya da kg cinsinden her amatör balıkçının yasal metotlarla avlanarak beraberinde götürebileceği en fazla balık miktarını,

  h) Gönüllü amatör balıkçılık kuruluşları: Amatör balıkçılık yapan kişilerin bu etkinliklerini sürdürmek ve geliştirmek üzere kurdukları tüzel kişilikleri,

  ı) İstihsal yerleri: Su ürünlerinin yetiştirildiği veya doğal olarak ürediği, avlanma, üretim, yetiştirme ve istihsal yapılmak üzere içinde veya üzerinde herhangi bir istihsal vasıtasının veya tesisinin kurulabildiği, kullanılabildiği su sahalarını,

  i) İl Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüğünü,

  j) İlçe Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüğünü,

  k) Ormaniçi su: 31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Orman Kanununun 1 inci maddesinde tanımlanan orman rejimine dahil Devlet eliyle işletilen veya korunan alanlar içinde kalan dere, tabii göl ve su ürünleri üretimi veya su biriktirme amacı ile tesis edilen göletleri,

  l) Sportif balıkçılık: Tebliğe uygun, spor amacıyla, maddi ve ticari kazanç gayesi gütmeyen, sportif balık avcılığı federasyonlarının bulunduğu ülkelerde bu federasyonlarca konulan belli kurallara dayalı, yakalanan balığa zarar vermeme, sağlıklı ve canlı olarak suya iade edilmesi gibi temel prensipler içeren bireysel balık avcılığı etkinliğini,

  m) Sportif balık avı yarışması: Sportif balık avcılığı federasyonlarının bulunduğu ülkelerde tebliğ kurallarına ek olarak bu federasyonlarca konulan belli kurallara dayalı, yakalanan balığa zarar vermeme, sağlıklı ve canlı olarak suya iade edilmesi gibi temel prensipler içeren bireysel ya da takımlar arasındaki müsabaka esasına dayalı ödüllü balık avcılığı etkinliğini,

  n) Su ürünleri: Denizler, içsular ve suni olarak yapılmış havuz, baraj, depolama, gölet, dalyan ve çiftlik gibi tesislerde tabii veya suni olarak istihsal edilen, yetiştirilen su bitkileri, balıklar, süngerler, yumuşakçalar, memeliler, sürüngenler, kabuklular gibi canlılarla, bunlardan imal edilen ürünleri,

  o) Zaman yasağı: İki tarih aralığı şeklinde verilen zaman yasaklarında, belirtilen tarihler, yapılan düzenlemeye dahil olup, düzenlemelerde belirtilen aylar, tebliğin geçerli olduğu yıllara ait aylardır. Yapılan düzenlemenin geçerli olduğu dönemi,

  ifade eder.

  (2) Araç, gereç ve yöntem tanımları.

  a) Balık ağı: Balık avında kullanılan değişik ağ gözü açıklığına sahip her türlü ağı,

  b) Balık yemi: Amatör balıkçılıkta kullanılan her türlü canlı veya cansız, doğal veya yapay yemleri,

  c) Beden: Oltanın ucuna genellikle bir fırdöndü vasıtası ile bağlanan ve kalınlığı oltanın kalınlığına eşit ya da daha az olan olta ipi parçasını,

  ç) Çapari: Beden, kasa, köstek, köstekler ucunda iğne ve iğneye bağlanmış kanatlı hayvanların kuyruk, kanat veya göğüs tüylerinden veya aynı amaçlı sentetik materyalin bir parça ve/veya tutamından meydana gelen yemsiz ya da yemli olarak kullanılan çok iğneli takımı,

  d) Doğal yem: Doğadan elde edildiği şekliyle kullanılan, herhangi bir rafinasyon işleminden geçirilmemiş ya da fabrikasyon olarak işlenmemiş canlı veya cansız organik yemleri,

  e) Köstek: Bedene iğnenin bağlanmasını sağlayan, kalınlığı beden kalınlığından daha az olan, bir ucu bedene, diğer ucu olta iğnesine bağlı olta ipi parçasını,

  f) Küspeli olta: Ayçiçeği, mısır gibi bitkilerin posalarının preslenip kurutulması sonucu elde edilen küspenin çok sayıda iğne ile donatılması ile elde edilen av aracını,

  g) Mamul doğal yem: Fabrikasyon, rafinasyon gibi yöntemlerle işlenip balık avı için kullanıma hazır halde sunulan cansız organik yemleri,

  ğ) Olta: Mantara, kasnağa veya makaraya sarılı, olta takımının elde bulundurulan kısmını,

  h) Misina: Sentetik materyalden yapılan tek başına av kabiliyeti bulunmayan olta ipi türünü,

  ı) Olta ipi: Sentetik, doğal veya metal, tek ya da çok lifli, veya çeşitli tekniklerle örülerek imal edilmiş, bir ucu mantara, kasnağa veya olta makinesine (makaraya) sarılı diğer ucu bedene bağlı olmak suretiyle olta takımı hazırlanmasında kullanılan tek başına avlama kabiliyeti olmayan materyali,

  i) Olta takımı: Olta ipi, beden, köstek ve iğneyi bir arada bulunduran avlanma kabiliyeti olan vasıtayı,

  j) Parakete (paragat, barigat, barikat): Suyun içinde asılı veya dibe uzanmış, serili olarak duracak şekilde düzenlenmiş, bir beden üzerinde çok sayıda kösteğe bağlı iğne taşıyan balık avcılığı aracını,

  k) Pinter: Balık ve diğer su ürünlerinin avlanmasında veya yakalanmasında kullanılan kasnak ve ağlardan yapılmış tuzakları,

  l) Sualtı tüfeği: Su altında balık avında kullanılan lastik veya metal yaylı, gaz veya hava basınçlı tüfekleri,

  m) Tırıvırı-Paraşüt: Bir olta ipi ucuna bağlı olarak kullanılan, çeşitli ebattaki misina ağ parçalarından imal edilmiş ve misinadan yapılmış olması nedeniyle kolayca kopup yıllarca suda kalabilen, bu özelliği nedeniyle doğal yaşama büyük tehdit oluşturduğu için kullanılması kesinlikle yasak olan, olta ile atılabilen her türlü ağ parçasının genel adını,

  n) Yapay yem: Tüy ve iplikten yapılan sinekler, bir veya daha çok uçlu iğne ile donatılmış yumuşak plastik yemler, muhtelif kaşıklar, döner kanatlı yemler gibi çeşitli şekillerde ve renkteki yemleri, (Her bir yapay yem, üzerindeki tüm donanımlarıyla 1 olta iğnesi eşdeğeri olarak değerlendirilir)

  o) Yemlik uzatma ağı: Uzunluğu en fazla 3 metre, yüksekliği en fazla 1 metre, göz açıklığı en fazla 28 milimetre olan, sadece canlı yem yakalanması amacı ile kullanılan fanyasız uzatma ağını,

  ö) Zıpkın: Bir gönder ucuna yerleştirilmiş, bir veya birden fazla sivri uca ve balığın kurtulmasını engelleyen damaklı düzeneğe sahip, yakalanan büyük balıkların son mukavemetini kırma ve sandala alma işlerinde de kullanılan balık avlama aracını,

  ifade eder.

  (3) Türler ile ilgili tanımlar.

  a) İçsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balık: İçsularımızda ekolojik ortama ve ekonomik balık stoklarımıza zarar verebilme potansiyeline sahip balıkları,

  b) İçsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balık: İçsularımızda ekolojik ortama ve ekonomik balık stoklarımıza ciddi zararlar verebilen balıkları,

  c) Yemlik balık: Amatör avcılıkta yemlik balık olarak kullanılmak üzere yemlik uzatma ağı ile yakalanabilecek balıkları,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Amatör Balıkçılık Yapılması

  Türk vatandaşlarının amatör balıkçılık yapmaları

  MADDE 4 – (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler, bu Tebliğ ile getirilen yasak, sınırlama ve sorumluluklara uymak şartıyla amatör balıkçılık yapabilirler. Bu kişilere müracaatları halinde, veriliş tarihinden itibaren dört yıl geçerli olmak üzere, il ve ilçe müdürlüklerince Amatör Balıkçı Belgesi verilir. Bu belgenin alınması veya avcılık sırasında bulundurulması zorunlu değildir.

  (2) Gönüllü amatör balıkçılık kuruluşları, üyelerinin belge alma işlemini topluca yaptırabilirler.

  (3) Amatör Balıkçı Belgesi aşağıdaki forma uygun olarak düzenlenir.

  Şekil 1 - Amatör balıkçı belgesi
  Türkiye’de yabancı uyruklu kişilerin amatör balıkçılık yapmaları

  MADDE 5 – (1) Ülkemizde devamlı olarak ikamet eden, resmi misafir veya geçici olarak görevli bulunan yabancı uyruklular Misafir Amatör Balıkçı Belgesi ile avlanabilirler. Bu kişilere durumlarını belgelemek kaydıyla 150 YTL bedel ile il müdürlüklerince iki yıl süre ile geçerli olmak üzere Misafir Amatör Balıkçı Belgesi verilir. Misafir Amatör Balıkçı Belgesi aşağıdaki forma uygun olarak düzenlenir.

  Şekil 2 - Misafir amatör balıkçı belgesi
  (2) a) İçsularımızda veya denizlerimizde tekne ile avlanmak isteyen yabancı amatör balıkçılar, amatör balıkçılık turizm iznine sahip olanlar vasıtasıyla ve avlanma pulu almak suretiyle avlanabilirler.

  b) Yabancı turist amatör balıkçılar; herhangi bir izin, belge veya avlanma pulu almaksızın; amatör balık avcılığı derneklerinin sportif balık avcılığı yarışmaları kapsamında ya da denizlerimizde sadece karadan olmak ve Tebliğde geçen kurallara uymak kaydı ile avlanabilirler.

  Amatör balıkçılık turizm izni

  MADDE 6 – (1) Amatör balıkçılık turizmi faaliyetinde bulunacak olan vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilere, alındığı tarihten itibaren 2 yıl geçerli olmak üzere il müdürlüklerince amatör balıkçılık turizm izni verilir. Bu belge sahibi gerçek ya da tüzel kişiler, avlandırdıkları amatör balık avcılarının Tebliğde belirtilen kurallara uygun olarak avlanmasından sorumludur. Tebliğ ile belirlenen kurallara aykırı olarak balık avlatan, avlanmasına engel olacak tedbirleri almayanların belgesine el konularak iptal edilir. 2 (iki) yıl süre ile yeni belge verilmez.

  (2) Amatör Balıkçılık Turizm İzni aşağıda belirtilen forma uygun olarak düzenlenir:

  Şekil 3 - Amatör balıkçılık turizm izni belgesi
  Avlanma pulu

  MADDE 7 – (1) Amatör balıkçılık turizm iznine sahip olanlar, il veya ilçe müdürlüklerinden, her balık avı partisine katılacak her bir yabancı amatör balık avcısı için 15 YTL karşılığında avlanma pulu almak zorundadırlar.

  (2) Avlanma pulu verildiği günden itibaren 3 gün için geçerlidir.

  (3) Avlanma pulu aşağıdaki forma uygun olarak düzenlenir:

  Şekil 4 - Avlanma pulu


  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Türlere İlişkin Yasak ve Sınırlamalar

  İçsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balıklar

  MADDE 8 – (1) Çizelge-1’de yer alan içsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balıkların kontrolsüz ve izinsiz olarak canlı nakledilmesi ve başka kaynaklara bırakılması yasaktır.

  Çizelge 1 - İçsularımızdaki Ekolojik Açıdan Potansiyel Sakıncalı Balıklar

  Adı
  Latince adı
  Gerekçesi

  Gökkuşağı alabalığı
  Oncornhychus mykiss
  Ülkemiz iç sularının doğal türü değildir. Kültürü yapılan bu balık kendi kendine üreyemez. Doğal balık türlerinin yumurta ve yavrularını yok eder. Hastalıklara karşı son derece dayanıklı olup, özellikle hassas olan doğal alabalık türlerine hastalık bulaştırma riski taşır ve doğal türlere karşı yem rekabetini lehine geliştirir.

  Turna
  Esox lucius
  Bu tür tatlı su yaşam zincirinin en üst halkasındadır. Her türlü kirlilik ve yaşam şartına kolay adapte olabilir. Ülkemizin doğal türü olmakla birlikte, bırakıldığı bir su havzasından temizlenmesi mümkün değildir.

  Tatlısu levreği
  Perca fluviatilis
  Aşırı etçil bir türdür. Diğer balık türleri üzerinde baskı oluşturur. Bu tür ülkemizin doğal türü olmakla birlikte, bırakıldığı bir su havzasından temizlenmesi mümkün değildir.
  İçsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balıklar

  MADDE 9 – (1) Çizelge-2’de yer alan içsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel zararlı balıkların görüldüğü sular derhal Bakanlığın en yakın il veya ilçe müdürlüklerine bildirilmelidir. Bu grup balıklar için boy ve sayı limiti yoktur. Kapalı sezon bulunmamaktadır. Bu balıkların canlı yem olarak kullanılması, bir yerden başka bir yere bu amaçlı nakli yasaktır.

  Çizelge 2 - İçsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balıklar

  Adı
  Latince adı
  Gerekçesi

  Güneş levreği
  Lepomis gibbosus
  Ülkemiz iç sularının doğal türü olmayan etçil bir balıktır. Ekonomik değeri olmayıp yerli türlerimize ve ekonomik balık türlerine büyük zararlar verebilmektedir.

  Tilapya azmanı
  Tilapia sp.
  Ülkemiz iç sularının doğal türü değildir. Ekonomik değeri olmayıp, yerli türlerimize ve ekonomik balık türlerine büyük zararlar verebilir.

  Havuz balıkları
  Carassius sp.
  Sazan balığı ve bazı sazangiller türleriyle çiftleştiğinde kısır yavrular meydana gelir. Bu etkisi ile sazan ırkını yok edici özellik taşımaktadır. Hızla çoğalarak ortama hakim olur.

  Gambusia
  Ghambussia sp.
  Sivrisineklerle biyolojik mücadelede kullanılan ve zararsız olduğu düşünülen bu balık türü, bırakıldığı sularda bazı balık türlerinin yumurtalarını yiyerek, zararlı olabilmektedir. Yerleştiği habitattan temizlenmesi çok zordur.

  Çizgili sazan*


  Pseudorasbora parva
  Ekonomik değeri yoktur. Küçük böcekler, balık yumurtaları ve larvalarıyla beslenir. Sayıca üstünlüğe ulaşınca diğer balıkların yumurtlama alanlarına ciddi zararlar verir. Kirlilikten ve sıcaklık değişimlerinden etkilenmez. Birçok balık türü üzerinde baskı oluşturur. Doğal balık faunasına, öldürücü patojen enfeksiyonlar bulaştırması ile de zarar vermektedir


  *Çizgili sazan denilmekle birlikte, henüz yaygın kabul görmüş bir Türkçe isimlendirmesi yoktur.  Yemlik balıklar

  MADDE 10 – (1) Çizelge-3’de yer alan yemeklik balıkların, amatör avcılıkta yemlik balık ağı ile avlanmaları serbesttir.

  Çizelge 3 - Yemlik balıklar

  Türkçe Adı
  Latince adı
  Türkçe Adı
  Latince adı

  Çaça
  Sprattus sprattus
  Noktalı inci balığı
  Alburnus bipunctatus

  Horozbina
  Blennius sp.
  Ot balığı
  Phoxinus phoxinus

  İnci balığı
  Alburnus alburnus
  Tirsi
  Alosa fallax nilotica

  İstavrit
  Trachurus trachurus
  Sardalya
  Sardinella sp. Sardine sp.

  İzmarit
  Maena smaris
  Tatlısu kaya balığı
  Proterorhinus marmoratus

  Gümüş
  Atherina boyeri
  Tatlısu gümüşü
  Chalcalburnus mossulensis


  (2) Bir amatör balıkçı livar ya da canlı yem kovası içerisinde, çizelgede yer alan türlerden, en fazla 30 adet yemlik balık bulundurulabilir.

  (3) Ekolojik açıdan zararlı ya da potansiyel zararlı balık türleri canlı yem olarak kullanılamaz.

  (4) Yemlik balıklar, avlanması hedeflenen türün avcılığının serbest olduğu dönemde avlanabilirler.

  (5) Yemlik balık boyu azami 12 cm olup, bundan büyük boylar, avlanabilir balık sınıfında değerlendirilir.

  (6) Yasal sayı ve boy sınırlamaları dâhilindeki deniz ve tatlı su balıkları yem amacı ile kullanılabilir.

  (7) Yemlik balıkların canlı olarak nakli yasaktır.

  Avlanması yasak olan türler

  MADDE 11 – (1) Çizelge-4’ de yer alan türlerin, denizlerde ve içsularda avlanmaları, tamamen yasaktır.

  Çizelge 4 - Avlanması tamamen yasak olan türler

  Türler
  Latince adı
  Türler
  Latince adı

  Deniz alası
  Salmo trutta labrax
  Kancalı ahtapot
  Elodone cirrhosa

  Büyük camgöz
  (Kum) köpek balığı
  Carcharhinus plumbeus
  Misk ahtapotu
  Elodone moschata

  Kırmızı mercan
  Corallium rubrum

  Siyah mercan
  Gerardia savaglia

  Güneşlenen
  köpek

  balığı
  Cetorhimus maximus
  Kırmızı yıldız
  Asterina pancerii

  Minare
  Cerithium vulgatum

  Şeytan minaresi
  Gourmya yulgata

  Mersin balıkları
  Acipencer spp.
  Deniz kulağı
  Haliotis lamellosa

  Pervane/Ay balığı
  Mola mola
  Triton
  Charonia lampas

  Deniz
  kaplumbağaları
  Caretta caretta,
  Pina
  Pinna nobilis

  Chelonia mydas
  Mühreler
  Lamellaridae

  Dermachelys coricea
  Maya
  Maia squinado

  Trionyx triunguis
  Fok
  Monachus monachus

  Ot sazanı
  Ctenopharyngodon idella
  Deniz atı
  Hippocampus hippocampus

  Deniz çayırları
  Posidonia oceanica
  Ticari deniz
  süngerleri
  Spongia officinalis

  Zostera nolti
  Spongia agaricina

  Gümüş sazanı
  Hypophthalmichtys molitriks
  Hippospongia communis

  Yunus
  Delphinidae

  Yağlı balık
  Garra rufa
  Beni balığı
  Cyprinion macrostamus
  İçsularda avlanabilecek türler ve zamanlar

  MADDE 12 – (1) Çizelge-5’de avlanabilir asgari boy ve günlük avlanabilecek miktar bilgileri belirtilen su ürünlerinden daha küçüklerinin ve belirtilen miktardan fazlasının avlanmaları yasaktır.

  Çizelge 5 - İçsu balıkları

  Türler
  Latince adı
  Boy Limiti
  (en az) (1)
  Miktar Limiti
  (en fazla) (2)

  Doğal alabalık (Bütün türler)
  20 cm.
  3 adet

  Gökkuşağı alabalığı
  O. mykiss
  Yok
  10 adet

  Sazan
  C. carpio
  40 cm.
  10 adet

  Kadife
  Tinca tinca
  26 cm.
  10 adet

  Sudak
  S. lucioperca
  26 cm
  10 adet

  Tatlısu levreği
  P. fluviatilis
  18 cm.
  kg

  Tatlısu kefali
  Leuciscus cephalus
  20 cm.
  kg

  Şiraz
  Capoeta.sp
  20 cm.
  kg

  Turna
  Esox lucius
  40 cm.
  10 adet

  Yayın
  Silurus glanis
  90 cm.
  1 adet

  Diğer türler
  -----
  Yok
  kg


  (1) % 5 küçük boylara izin verilir.

  (2) Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden limitlere bakılmaz. Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg’ı geçemez. Adet miktarı her türün ayrı ayrı avlanabileceği miktar olmayıp, gün içinde avlanabilecek toplam balık sayısıdır. Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul edilir. Bu durumda avlanılan toplam balık adeti 10’u geçemez. Adet ve Kg sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumunda ise, adet sınırlamasına tabi türün avlanabileceği adetten az olması halinde, avlanılan tüm balıklar için kg sınırlaması esas alınır.  (2) Çizelge-6’da belirtilen türlerin, belirtilen bölge veya illerde belirtilen dönemlerde avlanmaları yasaktır.

  Çizelge 6 - İçsularda zaman yasakları

  Türler
  Bölgeler/İller
  Yasak Dönem

  Sazan ( C. Carpio)

  Kadife ( Tinca tinca)

  Şiraz ( Capoeta.sp)

  Yayın ( Silurus glanis)

  Tatlısu kefali ( Leuciscus cephalus)

  (Orman içi sular ve akarsular dışındaki iç sular)

  Diğer türler


  Adana, Antalya, Aydın, Denizli, Gaziantep, Hatay, İzmir, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye
  1 Mart

  1 Haziran

  Afyon, Aksaray, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova, Zonguldak
  15 Mart

  15 Haziran

  Adıyaman, Artvin, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Malatya, Mardin, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yozgat
  1 Nisan

  1 Temmuz

  Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Van
  15 Mayıs

  15 Ağustos

  Doğal alabalık (Bütün türler)
  Tüm Bölgeler
  01 Ekim-31 Mart

  Gökkuşağı alabalığı ( O. Mykiss)
  Orman içi sularda doğal türlerle aynı kapalı sezon uygulanır.
  Yok

  ( Orman içi sular hariç)

  Sudak ( S. Lucioperca)
  Tüm Bölgeler
  15 Mart - 30 Nisan

  Tatlısu levreği ( P. fluviatilis )
  Tüm Bölgeler
  15 Mart - 30 Nisan

  Turna ( Esox lucius)
  Tüm Bölgeler
  15 Aralık-31 Mart

  Tatlısu kefali ( Leuciscus cephalus)
  Akarsular
  Yok  Denizlerde avlanabilecek türler

  MADDE 13 – (1) Denizlerde amatör balıkçılar tarafından avlanabilecek bazı türlere ilişkin bilgiler Çizelge-7’de yer almaktadır.

  Çizelge 7 - Denizlerde avlanabilecek türler

  Türler
  Latince adı
  Boy limiti (cm)

  (en az) (1)
  Miktar limiti

  (en fazla) (2)

  Akya
  Lichia amia
  30
  3 adet

  Barbunya -Tekir
  Mullus sp.
  13
  Kg

  Çipura
  Sparus aurata
  15
  Kg

  Deniz turnası
  Scomberesox saurus
  60
  1 adet

  Gobene (Tombik)
  Auxis sp.
  40
  3 adet

  İstavrit
  Trachurus trachurus
  13
  Kg

  Kalkan
  Scopthalmus sp.
  40
  2 adet

  Karagöz
  Diplodus vulgaris
  21
  Kg

  Kefal
  Mugil sp.
  20
  Kg

  Kolyoz
  Scomber japonicus
  18
  Kg

  Lagos
  Epinephelus spp.
  30
  3 adet

  Levrek
  Dicentrarchus labrax
  18
  Kg

  Lüfer
  Pomatomus saltatrix
  14
  Kg

  Mercan
  Pagellus erythrinus
  15
  Kg

  Orfoz
  Epinephelus gigas
  40
  3 adet

  Orkinos (Ton)
  Thunnus thynnus
  90
  1 adet

  Palamut -Torik
  Sarda sarda
  25
  Kg

  Pisi
  Pleuronectes limanda
  20
  Kg

  Sinagrit
  Dentex dentex
  20
  Kg

  Uskumru
  Scomber scombrus
  20
  Kg

  Uzun kanat orkinos
  Thunnus alalunga
  60
  1 adet

  Yazılı orkinos
  Euthynnus alletteratus
  45
  2 adet

  Diğer türler
  -----
  Yok
  kg


  (1) % 5 küçük boylara izin verilir.

  (2) Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden limitlere bakılmaz. Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg’ı geçemez. Kg cinsinden sınırlama getirilen türlerde, tek bireyin 5 kg’ı geçmesi halinde, bu birey yasal limitler dahilinde kabul edilir. Adet miktarı her türün ayrı ayrı avlanabileceği miktar olmayıp, gün içinde avlanabilecek toplam balık sayısıdır. Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul edilir. Bu durumda avlanılan toplam balık adeti 3’ü geçemez. Adet ve Kg sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumunda ise, adet sınırlamasına tabi türün avlanabileceği adetten az olması halinde, avlanılan tüm balıklar için kg sınırlaması esas alınır.  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Yöntem ve Sınırlamalar

  Genel hususlar

  MADDE 14 – (1) Amatör balıkçılıkla avlanmış olan her türlü su ürününün satışı, canlı olarak nakledilmesi ve başka kaynaklara bırakılması yasaktır.

  (2) Bu Tebliğde belirtilen avlanması yasak olan türlerin ve bunlara ait kabuk ve benzerlerinin tahnit edilmiş örneklerinin alımı, satımı, pazarlarda ve iş yerlerinde alım satım amacıyla bulundurulması ve sergilenmesi yasaktır.

  (3) Deniz ve içsularımızda yapılacak her türlü amatör balıkçılık yarışmaları Bakanlığın iznine tabidir. Bu kapsamda izin verilen alanlarda yarışma süresince yarışmacılar dışındakilerin avcılık yapması yasaktır.

  (4) Yasaklanan av araç ve gereçlerinin avlanma mahallinde bulundurulması yasaktır.

  (5) Bakanlık il müdürlüklerince tespit edilerek ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilen voli yerlerinde amatör avcılık yapmak yasaktır.

  (6) Su ürünleri yetiştiriciliği yapılan kafeslere 100 metreden daha yakın mesafede avcılık yapılması yasaktır.

  (7) Tırıvırı-paraşüt olarak adlandırılan av aracının üretimi, satışı, istihsal yerleri civarında bulundurulması ve su ürünleri avcılığında kullanılması yasaktır.

  (8) Elektrik akımı, elektroşok, tüp gaz ve hava tazyiki yöntemleri ve yaba, balyoz vs. araçların amatör avcılıkta kullanımı yasaktır.

  (9) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından belirlenen Zıpkınla Balıkavı Milli Takım Aday Kadrosu, teknik heyet ve diğer dalış görevlilerine, yapacakları antrenman çalışmaları için, sayı ve miktar limiti olmaksızın, Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde dalarak su ürünleri avcılığı için izin verilebilir.

  İçsularda amatör avcılık

  MADDE 15 – (1) Ek-1’de yer alan avlanmanın yasaklandığı içsular ile ek-2’de yer alan avlanmanın kısmen yasaklandığı içsularda dönem boyunca avcılık yapılması yasaktır.

  (2) Küspeli olta, parakete, sualtı tüfeği, zıpkın, yemlik uzatma ağı dışında her türlü ağ (germe, uzatma, sürütme, çevirme, serpme) ile pinter, sepet gibi tuzakların kullanılması yasaktır.

  (3) Bayıltıcı, uyuşturucu, öldürücü kimyasal maddeler, her türlü patlayıcı madde, karpit, sönmemiş kireç, balık otu vs.’nin amatör avcılıkta kullanımı ve bu malzemelerin av mahallinde bulundurulması yasaktır.

  (4) Bir amatör balıkçı en fazla 4 olta takımı ile avlanabilir. Olta başına iğne sayısı 3 adedi geçemez. Ancak, alabalık avında iki olta takımından daha fazla olta takımı kullanılamaz ve her olta takımında iki iğne bulunabilir.

  (5) Akarsularda canlı yem kullanılarak alabalık avcılığı yasaktır. Alabalık avcılığında kan kurdu, kemik kurdu, leş kurdu, sinek larvaları, canlı ya da cansız içsu ve deniz balıkları hariç; her türlü yapay, doğal ve mamul doğal yem kullanılabilir.

  (6) Ligula intestinalis türü parazitlerin yem olarak kullanılması yasaktır.

  (7) Boyu 7.5 metrenin üzerindeki teknelerle amatör balık avcılığı yapılması yasaktır.

  (8) 1 km2 den daha küçük göl ve göletlerde motorlu, motorsuz her türlü tekne ve botla avlanmak yasaktır.

  (9) Akarsuların, göllerin ve göletlerin yatakları değiştirilerek bir kısmının kurutulması veya bentlenmesi yöntemi ile avcılık yapılması veya ızgaralarla balık toplanması yasaktır.

  (10) İçme suyu rezervuarlarında, akaryakıt ile çalışan kayık, motor ve benzeri araçların kullanılması ve su alma noktasına 300 metreden daha yakın yerlerde su ürünleri avcılığı yasaktır.

  (11) Özel avlanma izni gereken yerler haricinde, gün içinde av saati sınırlaması yoktur.

  (12) Baraj göllerinde yapılan avcılıkta DSİ tarafından belirtilen güvenlik sahasında avlanmak tehlikeli ve yasaktır.

  (13) a) Kiraya verilen istihsal sahalarında amatör avcılık yapılabilecek alanlar Bakanlık il müdürlüklerince belirlenir. Kiraya verilen istihsal sahası baraj gölü ise amatör balıkçılığa ayrılacak alan için DSİ Genel Müdürlüğü mahalli kuruluşundan da görüş alınır.

  b) Kiraya verilen istihsal sahalarına, kiracı tarafından; kiralama yapanı, kira süresini ve amatör avcılık için belirlenen alanları gösterir bilgilendirme levhaları konulur.

  c) Projeli olarak kiraya verilmiş göletlerde amatör avcılık yapılması yasaktır.

  d) Kiraya verilen istihsal sahalarında avcılığın serbest olduğu dönemlerde, resmi tatil günlerinde kişi başına en fazla 3 iğneli bir olta takımı ile amatör avcılık yapılması serbesttir.

  Orman içi sularda avcılık

  MADDE 16 – (1) Orman içi sularda amatör avcılık için, Çevre ve Orman Bakanlığı mahalli birimlerinden "Orman İçi Sularda Dönem Boyu Avlanma İzin Belgesi" veya "Günlük Avlanma Fişi" alınması zorunludur.

  (2) Günlük Avlanma Fişi verme yetkisi, Çevre ve Orman Bakanlığınca belirlenecek esas ve usuller kapsamında, kendi mülki hudutları ile sınırlı olmak üzere, köy tüzel kişiliklerine devredilebilir. Bu tür alanlarda Gökkuşağı alabalığının bulunması durumunda, bu tür için zaman yasağı uygulanmaz.

  (3) Gökkuşağı alabalığı avcılığında doğal alabalıklara uygulanan zaman yasağı geçerlidir.

  (4) Tatlısu kefali avcılığında Çizelge-6’daki, orman içi suyun bulunduğu ilin yer aldığı bölgeye ait zaman yasağı uygulanır.

  (5) Çevre ve Orman Bakanlığınca, özel avlanma izni ile avlanılan orman içi sularda gün içinde avlanma saati ve avcı sayısına sınırlama getirilebilir.

  Denizlerde amatör avcılık

  MADDE 17 – (1) Denizlerde amatör avcılık, zaman yasağına tabi değildir. Denizlerde özel avlanma izni gerekmeyen yerler haricinde gün içinde av saati sınırlaması yoktur.

  (2) a) Denizlerde amatör avcılık parakete , pinter ve sepet gibi tuzaklar hariç olmak üzere; her türlü olta takımı, serpme, yemlik uzatma ağı ve sualtı tüfeği ile yapılabilir.

  b) Bu Tebliğde özellikleri belirtilerek izin verilenler dışındaki her türlü ağ, tuzak ve patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu v.b ile su ürünleri avcılığı yapılması, bu maddelerin gemilerde ve av mahallerinde bulundurulması yasaktır.

  c) Kullanılacak serpme ağının, kapalı iken yerden yüksekliği 3 metreyi geçemez, göz açıklığı 28 mm.’den küçük olamaz.

  (3) Bir amatör avcı en fazla 4 olta takımı kullanabilir. Olta takımındaki iğne sayısı, çapari hariç 6 adedi geçemez.

  (4) a) Denizlerde gece zıpkın ve sualtı tüfeği ile avcılık yapılamaz.

  b) Sualtı tüfeği ile yapılacak avcılıkta ışık kaynağı, şnorkel hariç yapay hava kaynağı, tüp, nargile, her türlü soluma cihazı ve yedek hava kaynağı kullanılamaz. Ancak amatör su altı avcılarının emniyeti açısından, en fazla 6 V (volt) gücünde fener bulundurulabilir.

  c) Sualtı tüfeği ile orfoz ve lagos avcılığı yapılamaz.

  ç) 1 Mayıs- 30 Eylül tarihleri arasındaki dönemde şamandıralarla sınırları belirlenmiş yüzme alanları içinde, zıpkınla veya su altı tüfeği ile su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır.

  (5) Avlanması tamamen yasak olan türlere dışındaki her türlü doğal yem, mamul doğal yem ve yapay yemlerin denizlerde yapılan amatör avcılıkta kullanılması serbesttir.  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Yasal İşlemler ve Yasak Kararları

  Koruma ve kontrolle görevli olanlar

  MADDE 18 – (1) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve iç suların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri koruma ve kontrolle görevlidir.

  (2) Koruma ve kontrolle görevli olanlar, Su Ürünleri Kanunu kapsamına giren kabahatler hakkında tutanak tutmak, kabahatte kullanılan istihsal vasıtalarına ve elde edilen su ürünlerine el koymak, Su Ürünleri Kanununun Ek 3 üncü maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde idari para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler.

  Cezalar

  MADDE 19 – (1) Koruma ve kontrolle görevli olanlar tarafından aykırılığın niteliğinin ticari veya amatör olup olmadığı; öncelikle avlanılan su ürünleri miktarı, kullanılan avlanma aracı ve karar vermeye etkili diğer hususlar göz önüne alınarak tespit edilir.

  (2) Aykırılığın amatör avcılık kapsamında olduğu tespit edilirse, Su Ürünleri Kanununun 36 ncı maddesinin (a) bendinin 5 inci alt bendindeki idari para cezası verilir.

  (3) Aykırılığın ticari avcılık kapsamında olduğu tespit edilirse, Su Ürünleri Kanununun 36 ncı maddesinin (h) bendi veya ilgilendirmesi halinde diğer bendlerindeki idari yaptırım kararları verilir.

  Yasak kararları

  MADDE 20 – (1) Bu Tebliğde belirtilen yasak, sınırlama ve yükümlülükleri belirlemeye ve ilân etmeye Bakanlık yetkilidir. Mülki idareler, diğer bakanlıklar ve ilgili kamu kuruluşları, özel ve tüzel kişiler bu tebliğde belirtilen yasakları, doğal afetler (kuraklık, sel, yangın, sağlık vb.) haricinde kaldıramazlar, bu yasaklara aykırı veya yeni yasaklama kararı alamazlar, ilan edemezler.  ALTINCI BÖLÜM

  Alan Yasakları ve Sınırlamalar

  Denizlerdeki yer yasakları ve sınırlamalar

  MADDE 21 – (1) Gökçeada Yıldız Koy ile Yelkenkaya arasında sahilden itibaren "Sualtı Deniz Parkı" oluşturulan (40° 14’ 362” N - 25° 54’ 331” E ile 40° 14’ 575” N - 25° 55’ 686” E) koordinatlarında, 200 m. genişliğinde 1 deniz mili uzunluğundaki alanda her türlü istihsal vasıtası ile avcılık yasaktır.

  (2) Fokların yaşadıkları mağaralarda ışık kullanmak, her türlü vasıta ile dalış ve su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır.

  (3) Akdeniz’de, Kızılliman mevkiinde (36° 06’ 26’’ N - 33° 06’ 40’’ E) , (36° 05’ 17’’ N - 33° 05’ 31’’ E), (36° 06’ 09’’ N - 33° 05’ 46’’ E), (36° 06’ 00’’ N - 33° 07’ 10’’ E) koordinatlarında su ürünleri avcılığı yasaktır.

  (4) Mersin ili, Erdemli ilçesindeki ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü sınırları içerisinde kalan limanda ve limanı çevreleyen 500 metrelik alan içerisinde su ürünleri avcılığı yasaktır.

  (5) İzmir limanında, Bostanlı Sazburnu ile Üçkuyular vapur iskelesi arasında çekilen hattın doğusunda kalan saha içerisinde su ürünleri avcılığı yasaktır.

  (6) Kültür ve tabiat varlıklarını korumak amacıyla belirlenen ve 24 Eylül 2001 tarih ve 24533 sayılı Resmî Gazete’de koordinatları ilan edilen bölgelerde aletli dalış (SCUBA) yapmak yasaktır.

  İçsulardaki yer yasakları ve sınırlamalar

  MADDE 22 – (1) Ek-1 ve ek-2’de belirtilen alanlarda avlanmak tamamen yasaktır.  YEDİNCİ BÖLÜM

  Son Hükümler

  Yürürlük

  MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ, geçerliliği 31/8/2012 tarihinde sona ermek üzere, 1/9/2008 tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 24 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
  Konu Mustafa PAKER tarafından (22-08-2008 Saat 00:19 ) değiştirilmiştir. Sebep: Başlık düzenlemesi

 2. #2
  Alpay ZİYANSIZ
  Guest

  Cevap: Amatör Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 2/2 Numaralı Tebliğler

  Paylaım için Teşekkürler.Yalnız bu amatör balıkçılık belgesi tam bir kaos.Bu belgenin zorunlu olmadığını çoğu yetkili bilmiyor.

 3. #3
  Onur_GÜNER
  Guest

  Cevap: Amatör Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 2/2 Numaralı Tebliğler

  Camiamıza hayırlı olmasını dilerim...
  Gelişmeler sevindirici...

 4. #4
  ali osman
  Guest

  Cevap: Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 2/2 Numaralı Tebliğ

  oktay abi paylasim icin tesekkurler
  avlana bilir baliklar arasinda orfoz ve lagos ta var bun larin avlaniminada izin mi gel di

 5. #5
  ZIPKINCI
  Üyelik tarihi
  24-09-2006
  Yaş
  45
  Mesajlar
  7.224

  Cevap: Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 2/2 Numaralı Tebliğ

  Alıntı ali osman Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  oktay abi paylasim icin tesekkurler
  avlana bilir baliklar arasinda orfoz ve lagos ta var bun larin avlaniminada izin mi gel di
  Avlanabilir balıklar tüm amatör avcılık branşları için düzenlenmiştir. Fakat ayrı bir madde ile orfoz ve lagos zıpkın avına yasak ibaresi eklenmiştir. Yani hala yasak..

 6. #6
  ZIPKINCI
  Üyelik tarihi
  24-09-2006
  Yaş
  45
  Mesajlar
  7.224

  Cevap: Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 2/2 Numaralı Tebliğ

  Kısaca özetleme yapalım yeni tebliğleri ve bize yasak olanları daha iyi bilelim. Bu 13 madde amatör zıpkın avcısının kurallarını oluşturmaktadır.

  1.Zıpkın avcısına gün doğumu ve gün batımı arasındaki zaman dilimi içerisinde avlanmak şartı ile tarih sınırlama ve yasağı yoktur. Bazı deniz canlılarına avlanma yasağı olan tarihler amatör zıpkın avcısını bağlamamaktadır.

  2.Zıpkınla gece fener kullanarak, gündüz ve gece hava kaynağı ile(tüp-nargile) avlanmak yasaktır.

  3.Su ürünleri yetiştiriciliği yapılan kafeslere 100 metreden daha yakın mesafede avcılık yapılması yasaktır.

  4.Yasaklanan av araç ve gereçlerinin avlanma mahallinde bulundurulması yasaktır.

  5. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından belirlenen Zıpkınla Balıkavı Milli Takım Aday Kadrosu, teknik heyet ve diğer dalış görevlilerine, yapacakları antrenman çalışmaları için, sayı ve miktar limiti olmaksızın, Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde dalarak su ürünleri avcılığı için izin verilebilir.

  6.Amatör su altı avcılarının emniyeti açısından, en fazla 6 V (volt) gücünde fener bulundurulabilir.

  7.Sualtı tüfeği ile orfoz ve lagos avcılığı yapılamaz.

  8.1 Mayıs- 30 Eylül tarihleri arasındaki dönemde şamandıralarla sınırları belirlenmiş yüzme alanları içinde, zıpkınla veya su altı tüfeği ile su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır.

  9.Koruma ve kontrolle görevli olanlar tarafından aykırılığın niteliğinin ticari veya amatör olup olmadığı; öncelikle avlanılan su ürünleri miktarı, kullanılan avlanma aracı ve karar vermeye etkili diğer hususlar göz önüne alınarak tespit edilir.

  Aykırılığın amatör avcılık kapsamında olduğu tespit edilirse, Su Ürünleri Kanununun 36 ncı maddesinin (a) bendinin 5 inci alt bendindeki idari para cezası verilir.

  Aykırılığın ticari avcılık kapsamında olduğu tespit edilirse, Su Ürünleri Kanununun 36 ncı maddesinin (h) bendi veya ilgilendirmesi halinde diğer bendlerindeki idari yaptırım kararları verilir.

  10.Avlanması yasak türler tablo halinde verilmiştir. Bu türler amatör zıpkıncıya yasaktır.

  11.Avlanması serbest türlerde ise bazılarına kg limiti bazılarınada adet limiti verilmiştir.
  Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden limitlere bakılmaz. Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg’ı geçemez. Kg cinsinden sınırlama getirilen türlerde, tek bireyin 5 kg’ı geçmesi halinde, bu birey yasal limitler dahilinde kabul edilir. Adet miktarı her türün ayrı ayrı avlanabileceği miktar olmayıp, gün içinde avlanabilecek toplam balık sayısıdır. Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul edilir. Bu durumda avlanılan toplam balık adeti 3’ü geçemez. Adet ve Kg sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumunda ise, adet sınırlamasına tabi türün avlanabileceği adetten az olması halinde, avlanılan tüm balıklar için kg sınırlaması esas alınır.

  12. Amatör balıkçılıkla avlanmış olan her türlü su ürününün satışı, canlı olarak nakledilmesi ve başka kaynaklara bırakılması yasaktır.

  13.Kültür ve tabiat varlıklarını korumak amacıyla belirlenen ve 24 Eylül 2001 tarih ve 24533 sayılı Resmî Gazete’de koordinatları ilan edilen bölgelerde aletli dalış (SCUBA) yapmak yasaktır. Scuba harici dalışlar için bir yasak gözükmüyor..
  Konu İsmail Hakkı ŞAHİN tarafından (18-12-2008 Saat 18:49 ) değiştirilmiştir.

 7. #7
  Ünsal Sezer
  Guest

  Cevap: Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 2/2 Numaralı Tebliğ

  6 voltluk ışığa gelince normal pille 4 adet (1.5v * 4=6 volt) sarjlı pille 5 adet (1.2 v * 5=6 volt) sonucuna ulaşırız.
  5 pilli fener olmadığına göre 4 pilli fener sınırımız var.

 8. #8
  Ünsal Sezer
  Guest

  Cevap: Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 2/2 Numaralı Tebliğ

  Su ürünleri kanunu

  Amatör olursa:
  a-5. Yedinci fıkrasına göre çıkarılacak yönetmelikteki usul ve esaslara aykırı hareket edenler yüzelli milyon lira idari para cezası ile cezalandırılır.

  Ayrıca üçüncü madde ile zorunlu kılınan ruhsat tezkeresini almadan elde edilen su ürünleri zapt ve mahkemece müsadere edilir. Yedinci fıkraya göre çıkarılan yönetmelik hükümlerine aykırılık durumunda da aynı işlem uygulanır.

  Eylemin ruhsatsız gemilerle tekrarı halinde avcılıkta kullanılan ağ, olta ve benzeri istihsalin gerçekleştirildiği araçlar zapt ve mahkemece müsadere edilir.  Ticari olursa:
  h) 23 üncü maddenin (a) bendi ile (b) bendinin birinci fıkrasına göre çıkarılan yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenlere, beşyüz milyon lira idari para cezası verilir, istihsal olunan su ürünleri zapt ve mahkemece müsadere edilir. Aykırılığın gırgır ağları ile avlanan balıkçı gemileri kullanılarak yapılması halinde, bu gemilerin sahip veya donatanlarına ceza iki misli olarak uygulanır. Suçta kullanılan gemiler ile gerçek ve tüzel kişilerin ruhsat tezkereleri; suçun ilk defa işlenmesi halinde bir ay, ikinci defa işlenmesi halinde üç ay süre ile geri alınır, tekrarlanması halinde iptal edilir.

  Aykırılığın bu Kanuna istinaden bölgeler, mevsimler ve zamanlar bakımından konulacak düzenlemelere uyulmayarak işlenmesi halinde, gemiler haricindeki istihsal vasıtaları da zapt ve mahkemece müsadere edilir.

  23 üncü maddenin (b) bendinin ikinci fıkrasına göre çıkarılan yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenlere bir milyar lira idari para cezası verilir.

 9. #9
  ZIPKINCI
  Üyelik tarihi
  24-09-2006
  Yaş
  45
  Mesajlar
  7.224

  Cevap: Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 2/2 Numaralı Tebliğ

  Alıntı Ünsal Sezer Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  6 voltluk ışığa gelince normal pille 4 adet (1.5v * 4=6 volt) sarjlı pille 5 adet (1.2 v * 5=6 volt) sonucuna ulaşırız.
  5 pilli fener olmadığına göre 4 pilli fener sınırımız var.
  Sevgili Ünsal; bu fener konusunda sanırım bir yanlışa kapılmışsın. Forumlarda feneri avda kullanmak serbest olarak yazmışsın. Maddeyi aşşağıya yazıyorum.

  **Sualtı tüfeği ile yapılacak avcılıkta ışık kaynağı, şnorkel hariç yapay hava kaynağı, tüp, nargile, her türlü soluma cihazı ve yedek hava kaynağı kullanılamaz. Ancak amatör su altı avcılarının emniyeti açısından, en fazla 6 V (volt) gücünde fener bulundurulabilir.**

  Yani av için fener kullanılamaz. Sadece ve sadece emniyet açısından bulundurulabilir.

 10. #10
  XMURAT
  Guest

  Wink Cevap: Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 2/2 Numaralı Tebliğ

  tamam işde oktay bey kardeşim emniyeten bulundur ( türkçesi taşı ) silah ruhsatı meselesine döndü taşımamı, bulundurmamı.
  ey yurdumun insanı niye deveye hendek atlatırki. kıvıra kıvıra cümle kunlanırki ( bu son cümlem kanun yapıcılaradır biline ) öyle yazki benim gibi aklı evvellerde anlasın.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 15
  Son Mesaj: 25-01-2009, 13:37
 2. 2/2 numaralı tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
  By Mustafa PAKER in forum Su Ürünleri Kanunu, Tüzükleri ve Talimatları
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 21-08-2008, 13:30
 3. Çok amaçlı dikiz aynası!..:)))
  By SercanZengin in forum Zıpkıncı Kahvesi
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 22-03-2007, 15:32
 4. Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 25-08-2006, 19:01

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195