Gösterilen sonuçlar: 1 ile 9 ve 9
Like Tree1Likes
 • 1 Post By Hakan Mamaoglu

Konu: Su altında maruz kalınan basınç

 1. #1
  jaws
  Guest

  Su altında maruz kalınan basınç

  Selam arkadaşlar;bugün sabah bir arkadaşla deniz suyunda metre başına inildikçe ne kadar basınca maruz kaldığımızı tartışıyorduk.Benim bildiğim her beş metrede 1atm basınç artışı olduğu yönünde ama arkadaşı ikna edemedim.Acaba aranızda deniz suyunun her 1 metre derine inildikçe üzerimize kg veya N olarak ne kadar basınç yaptığını bilen varmı?

 2. #2
  Hakan Mamaoglu
  Guest
  Kerem arkadaşım, scuba eğitimi aldığım için benim bildiklerim şöyledir.
  Su seviyesinde 1 atmosfer (atm)olan hava basıncı, derinlere inildikçe ortam basıncına göre her 10 metrede 1 atmosfer basıncı artar. Örnek vermek gerekirse, 20 metre seviyesindeki basınç 3 atmosferdir.
  1 atmosfer basınç santimetrekareye 0,96 kg ağırlık uygular.
  Yine aynı mantıkla gidersek 20 metrede yaklaşık 3 kg/ cm2 olacaktır.
  Vücut yüzeyinizi düşünürseniz bu aslında küçümsenmiyecek bir kuvvettir.
  Ağzı çok iyi kapatılmış bir tenekeyi 10 mt - 20 mt'reye indirin, hem aradaki etke eden kuvvet farkını, hemde tenekenin nasıl buruştuğunu göreceksiniz.
  Govermant likes this.

 3. #3
  ünsal
  Guest
  her 10 metrede 1 atmosfer artar.
  yüzey 1 atm
  10m 2 atm
  20m 3 atm diye gider.
  ama en fazla hissettiğimiz basınç değişikliği ilk metrelerde olur. ilk on metrede yüzde yüz artarken sonrakinde yüzde elli artar. yani ilk on metre en önemlisidir.

 4. #4
  MIGRI
  Guest
  Alıntı ünsal Nickli Üyeden Alıntı
  her 10 metrede 1 atmosfer artar.
  yüzey 1 atm
  10m 2 atm
  20m 3 atm diye gider.
  ama en fazla hissettiğimiz basınç değişikliği ilk metrelerde olur. ilk on metrede yüzde yüz artarken sonrakinde yüzde elli artar. yani ilk on metre en önemlisidir.
  ünsal bey haklı civa sudan 13,3 (tam hatırlamıyorum küsüratını) daha yohundur buda 76 cm civa yani 1 atm suda yaklaşık 10,1 gibi bir sayı yapıyor tuzu falan da katınca 10m yapıyor 1 atm basınc 1cm kareye 1kg yapar (hesapım yanlış değilse )

 5. #5
  seruz
  Guest

  Basınç

  Kısaca; 10 mt.de 1 atm. artar

  DERİNLİK (m) BASINÇ
  0 1 Atmosfer
  10 2 Atmosfer
  20 3 Atmosfer
  30 4 Atmosfer
  .
  .
  .


  Uzunca;
  ---------------------------------------------------------------------------
  Teknik Bilgiler
  ---------------------------------------------------------------------------
  BASINÇ
  Basıncın tanımı,birim yüzeye etkiyen kuvvettir. Sportif sualtı terminolojisinde basınç birimi olarak Atmosfer(Atm),Bar ve psi(pounds per sguare inch) kullanılır. Bunların yanı sıra msw(metre deniz suyu) ve fsw(feet deniz suyu) da kullanılan birimler arasındadır. Bilimsel terminolojide ise tercih edilen birim kPa(kilopascal) dır. 1 Atmosferi diğer birimlere çevirmek için aşağıdaki eşitlikler kullanılır.
  1 Atm= 1.01325 bar (1 olarak kabul ediyoruz )
  1 Atm=101.325 kPa
  1 Atm= 14.6959 psi
  1 Atm= 33.08 fsw
  1 Atm= 10.13 msw (10 olarak kabul ediyoruz )

  Hava yoğunluğu oldukça az olan bir maddedir. 1 litrelik hava kütlesinin ağırlığı sadece 1.29 gramdır. Ancak dünyamızı saran kilometrelerce yükseklikteki havanın birim alana etki eden ağırlığı ihmal edilemez.
  Deniz seviyesinde bu basıncın aldığı değerei hesaplarımızda kolaylık olması açısından 1 Atm olarak kabul ediyoruz. (Atmosfer basıncı=1Kg/cm2=1 bar)
  Basınç ölçümü BAĞIL ve MUTLAK olarak iki farklı şekilde yapılabilir.
  MUTLAK BASINÇ = BAĞIL BASINÇ(Gauge pressuare)+ATMOSFER BASINCI
  Deniz seviyesinde atmosferik basınç 1 Atm,bağıl basınç ise 0 atm. olacaktır. Yükselti arttıkça birim alana düşen hava sütununun kütlesi de azalacağından basınç azalır.
  Örneğin Kaçkar Büyük deniz gölü yüzey seviyesinde mutlak basınç 0.645 atm. dir. Buna gçre bağıl basınç -0.355 atm. olacaktır.

  HİDROSTATİK BASINÇ
  Bir sıvı içinde bulunan bir cisme bu sıvının kütlesi tarafından etki eden basınca HİDROSTATİK BASINÇ denir. Hidrostatik basınç (P),cismin bulunduğu derinlik (h) ve sıvının sıvının yoğunluğuna (d) bağlıdır. Yani:

  P = h x d

  Deniz suyundaki yoğunluk değişikliklerini öz ardı edersek,basınç ve derinlik doğru orantılıdır.

  TORİÇELLİ KANUNU
  Havanın ağırlığı olduğu ve atmosfer tabakasının üzerimizde bir basınç oluşturduğu kanıtlanmıştır. Ünlü cıva deneyi,bu basıncın 76 cm yüksekliğinde bir cıva sütununu dengeleyebildiğini göstermiştir. Daha sonra; cıvanın özgül ağırlığı 13.6 gr/cm3 olduğuna göre atmosferin üzerimize uyguladığı basıncın 76x13.6=1033.6 gr/cm2 olduğunu söylemiştir. Biz atmosfer tarafından uygulanan bu basınca Atmosferik basınç diyoruz. Atmosfer tarafından deniz seviyesinde uygulanan 1033.6 gr/cm3 lük basınç 1 Atmosfere eş,ittir diyoruz ve hesaplamalarımızda bu birimi kullanıyoruz. 10 mt. yüksekliğindeki bir deniz suyu kütlesi üzerimizde 1 Atmosferlik basınç yaratır. Yani denize daldıkça üzerimizdeki basınç,her 10 metrede 1 Atmosfer artar. Biz üzerimizde yalnızca suyun etkisi ile oluşan basınca Hidrostatik basınç (Geyç basıncı) diyoruz. Suya girdiğimizde üzerimize,hem daldığımız derinliğe eşit miktarda suyun basıncı,hem de, dışarıdan iletilen Atmosferik basınç etki eder. Biz dalışlarımız sırasında bizi etkileyen Hidrostatik basınc ve Atmosferik basınç toplamına Mutlak basınç adını veriyoruz.

  MUTLAK BASINÇ=SU BASINCI+ATMOSFER BASINCI

  DERİNLİK (m) ATMOSFERİK BASINÇ GEYÇ BASINCI MUTLAK BASINÇ
  0 1 Atmosfer 0 Atmosfer 1 Atmosfer
  10 2 Atmosfer 1 Atmosfer 2 Atmosfer
  20 3 Atmosfer 2 Atmosfer 3 Atmosfer
  30 4 Atmosfer 3 Atmosfer 4 Atmosfer  BASINÇ-HACİM İLİŞKİSİ

  BOYLE-MARİOTTE KANUNU
  Gazların Basınç/Hacim ilişkisini bulan bilim adamıdır. Gazların basıncının sabit sıcaklıkta hacim ile mutlak basınçın ters orantılı çalıştığını bulmuştur. Bu kanuna göre bir gazın hacmi azaltılırsa o gazın basıncı artar,hacmi arttırıldığında ise basıncı düşer. Bu kanun aşağıdaki formül ile ifade edilir.

  P1xV1=P2xV2
  (P=Basınç. V=Hacim)

  ÖRNEK 1:
  12 LT. Hacmindeki bir tüpün basıncını 200 Atmosfere çıkartmak için içine 1 Atmosferik basınçta kaç lt. Hava basmamız gerekir ?
  P1=200 Atm.
  V1=12 lt.
  P2=1Atm.
  V2=? Lt.
  200 x 12 = 1 x V2
  V2 = 200 x 12/1
  V2 = 2400 lt.

  ÖRNEK 2:
  Deniz seviyesinde 2000 lt. Hava ile doldurduğumuz bir balonu,30 mt. derinliğe indirirsek hacmi kaç litre olur?
  P1=1 Atm.
  V1=2000 lt.
  P2=4 Atm.
  V2= ?
  1 x 2000 = 4 x V2
  V2= 2000 x ¼
  V2= 500 lt.

  CHARLES KANUNU
  Boyle-Mariotte kanununa ek olarak gazların basınç hacim ilişkilerinin sıcaklığın etkisi ile de değiştiğini kanıtlamıştır. Gazların sıcaklığı arttırılırsa basıncının veya hacminin artacağı,sıcaklığı düşürülürse basıncının veya hacminin düşeceğini söylemiştir. Yine bu kanuna göre hacmi sabit kalan bir gazın basıncı arttırılırsa sıcaklığının artacağı,basıncı azaltılırsa da sıcaklığının düşeceği görülür. Bu kanun şu formülle ifade edilir.

  P1xV1/T1=P2xV2/T2
  (P=Basınç.V=Hacim.T=Sıcaklık. Bu formülde T1 ve T2 sıcaklıkları Kelvin derecesine göredir.
  K=C+273)  ÖRNEK:
  15 lt. Lik bir tüp 200 Atm. Basınçta hava ile doldurulmuş ve dolum sırasında sıcaklığı 38 dereceye yükselmiştir. Daha sonra bu tüp hava sıcaklığı olan 18 dereceye soğuduğunda içindeki havanın basıncı kaç Atm.ye düşer.
  P1=200 Atm.
  V1=15 lt.
  T1=38 Santigrat derece=273+38=311 Kelvin.
  P2=?
  V2=15 lt.
  T2=18 santigrat derece=273+18=291 Kelvin.
  200x15/311=P2x15/291
  P2=(200x15x311) / (291x15)
  P2=187.13 Atm.

  HAVANIN BİLEŞİMİ
  Atmosferi oluşturan dolayısıyla soluduğumuz hava %78 Nitrojen (N2),%21 Oksijen(O2) içermektedir. Ayrıca havada bulunan karbondioksit (CO2) ve diğer gazların payları ölçülmeyecek kadar küçüktür. Dolayısıyla hesaplarımızda Nitrojen değerini %79 olarak kabul ederiz.
  Vücut metabolizmasında Oksijen kullanılır. Nitrojen ise soy gazıdır ve vücutta kullanılmaz. Fakat soluduğumuz havanın 4/5 nü oluşturduğu için vücudun tüm dokularında bulunur ve bazı durumlarda dalıcıları etkiler.

  HAVAYI OLUŞTURAN GAZLAR ve YÜZDELERİ

  AZOT (N2) 78.084
  OKSİJEN (O2) 20.986
  ARGON 0.984
  KARBONDİOKSİT (CO2) 0.033
  NEONHELYUM,KRİPTON,HİDROJEN,KSENON,RADON,KARBON,MO NOKSİT SU BUHARI 0.003

  KISMİ BASINÇ (DALTON YASASI)
  Kısmi basınç bir gaz karışımı içindeki toplam basınç,karışımı oluşturan gazların ortamda tek başına olduklarında sahip oldukları (kısmi) basınçları toplamına eşittir. Bu durum DALTON yasası olarak bilinir. Bu kanuna göre havanın içinde %79 oranında Nitrojen,%21 oranında Oksijen olduğuna göre; 1 Atm. Basınçta soluduğumuz havanın içerisindeki Nitrojenin kısmi
  basıncı 0.79 Atm. Ve oksijenin kısmi basıncı da 0.21 Atm. Olarak hesaplanır. Bir gazın kısmi basıncı pp sembolü ile belirtilir. Yani 1 Atm. Basınçta hava için, ppO2=0.21,ve ppN2=0.79 olarak gösterilir.

  ÖRNEK:
  %21 oksijen,%79 Nitrojen içeren hava ile dalış yaparsak,30 metrede soluduğumuz havanın içindeki Oksijen ve Nitrojenin kısmi basınçları ne olur?
  30 metrede Mutlak basınç 4 Atm. dir ve regülatörümüz bize aynı basınçta hava sağlar. Soluduğumuz havanın toplam basıncı 4 Atm. olduğuna göre;
  ppO2=4x21/100=0.84 Atm. ve
  ppN2=4x79/100=3.16 Atm. olur. (Derinlik sarhoşluğu yapar.)

  GAZLARIN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ: (HENRY KANUNU)
  Gazlar ile sıvı arasında ne zaman bir birliktelik olsa,gaz sıvı içerisinde erimeye başlar. Çözünen gaz miktarı çeşitli faktörlere bağlıdır. Bunlardan en önemlisi gazın kısmi (parsiyel) basıncıdır. Basınç arttıkça sıvı içerisinde daha fazla gaz çözünür. Basınç düştüğü zaman ise bu işlemin tersi olur ve çözünmüş olan gaz kabarcıklar halinde serbest kalmaya başlar. Bu ilişkiye HENRYY'NİN GAZLARIN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ YASASI denir.

  Günlük yaşantımızda sıvı içinde gaz çözünmesi olayına asitli içecek şişelerinde çok kolay rastlarız. Bu tür içecekler içinde çözünmüş CO2(Karbondioksit) bulundururlar. Eğer şişeyi çalkalayıp açarsak gazın serbest kalması çok kolay olur ve bir kısım gazla karışmış sıvı, şişenin dışına taşabilir.
  Bu gaz yasasının bir dalıcı için önemi şunlardır.
  1-Oksijenin kan tarafından alınması ve karbondioksitin salınması.
  2-iniş ve yükseliş sırasında ortam basıncına bağlı olarak ciğerlerdeki hava basıncının artması yada azalması sonucu,kanın ve dokuların Nitrojeni tutması yada serbest bırakması.
  Bu hal iniş sırasında hiç bir sorun yaratmaz. Yükselme sırasında ise;vücut dokularından serbest bırakılma hızı,akciğer tarafından vücuttan atılma hızından fazla ise,dalıcı için tehlikeli durum söz konusudur. Bu durun dokularda Nitrojen kabarcıkları oluşmasına neden olur ve DEKOMPRASYON HASTALIĞI olarak isimlendirilir.

  www.ksm.gen.tr

 6. #6
  ZIPKINCI survivor - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  26-03-2005
  Bulunduğu yer
  İzmit
  Mesajlar
  1.761
  Serkan sağolasın da bu da biraz fazlaca uzun olmuş be..........
  SURWOOD AHŞAP ZIPKIN
  Birol ŞENKUL - 1974
  birolsenkul@gmaill.com
  0 554 267 93 73

 7. #7
  smily
  Guest
  Serkan bey dört dörtlük olmuş. Basınç ve gazlarla ilgili akla gelen gelmeyen herşeyin cevabı var. Bence bu mesaj sabitlere alınmalı.

 8. #8
  YÜCELÖZEN
  Guest
  Serkan bey teşekkürler aslında bunu sabit yapalım....

 9. #9
  jaws
  Guest
  Beyler hepinize teşşekkür ederim.Aradığımdan daha fazlasını buldum.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Basınç problemi
  By son_osmanlı in forum Zıpkıncı Kahvesi
  Cevaplar: 13
  Son Mesaj: 28-08-2017, 22:58
 2. Omer Basınç Göstergesi lazım...
  By Murat Vardar in forum Zıpkın Arıyorum
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 08-12-2016, 08:26
 3. Sığ su bayılmasına maruz kalana ilk yardım nasıl yapılır?
  By umido34 in forum Deniz ve Dalış Hastalıkları
  Cevaplar: 9
  Son Mesaj: 19-09-2007, 19:49
 4. Su altında sıkışmaya son ?
  By Emrah UYSAL. in forum Deniz Sohbetleri
  Cevaplar: 19
  Son Mesaj: 21-08-2006, 11:57
 5. kulakta basınc eşitlemesi
  By MIGRI in forum S.S.S
  Cevaplar: 19
  Son Mesaj: 09-04-2005, 21:15

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203