Beuchat Mundial palalar kıyı dalışları için kısaltılmıştır. 15 mt derinliğiğe kadar kullanılabilir. Üzeri boyanmıştır.
Diğer palalar apnea ice olup bir teki tamirlidir, diğeri sağlamdır. Üzerlerinde fitillerden kalan kalıntılar mevcuttur, kazınıp tekrar fitillenerek takılabilir ya da böyle de takılabilir( ayaklığa bağlı olarak).
İki çift pala için fiyat 30 liradır.