Duyuru

Çökü?
Henüz duyuru yok

Suda veya Denizde Hayat Kurtarma ve İlkyardım

Çökü?
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

 • Suda veya Denizde Hayat Kurtarma ve İlkyardım

  SUDA VEYA DENİZDE HAYAT KURTARMA VE İLK YARDIM  Boğulmakta olan kimseleri kurtarmaya teşebbüs eden kurtarıcıların her zaman suya girmeleri gerekmediği gibi yüzmede bilmeye bilirler. Esasında kurtarıcı en son çare olarak suya girmelidir. Onun karadan, rıhtım üzerinden veya bir kayıktan, emin bir yerden kazazedeye yardım etmeye çalışması lazımdır. Bu şekildeki kurtarma hareketi, yüzerek yapılan kurtarma hareketinden daha başarılı olur ve daha kolaydır, emniyetlidir. Kurtarıcı su dışında olduğu zaman kendisini daha iyi idare eder. Kolaylıkla istenilen hareketi yapar. Diğer taratan da kendisi hayatının emniyeti için o kadar dikkatli davranmasına gerek yoktur.

  Kazazedeyi en etkin şekilde kontrol etmesi de diğer bir etkendir. Bütün bunlardan başka yüzme bilmeyen bir kimse tecrübeli bir yüzücü kadar olsun, kurtarma şansına sahiptir. Kurtarıcı karada elini, ceketini, pantolonunu uzatmak, uzunca bir sopa veya can kurtarma simidi, topu atmak suretiyle suya ve kazazedeye ulaşır. Bir insanın yetişemeyeceği herhangi bir şeyi anında alıp kazazedeye uzatması neticesinde kurtarılmaya yardım eder. Kurtarıcı yukarıda anlatılanların hiç birini yapamıyorsa eğer varsa bir kayıkla yardıma koşmalıdır. Kayıkla kazazedenin yardımına gidince kendisi suya girmeden kazazedeyi kayık içine almaya çalışmalıdır.

  Kurtarma hareketinin emniyeti kayıktaki kurtarıcı, can kurtarma simidi, can kurtarma topu, sırık, kemer gibi o anda kurtarmayı kolaylaştıracak herhangi bir malzeme yöntemi kullanılmalıdır.

  Başka bir çözüm bulamazsa en son çare olarak kurtarıcı; eğer yüzme ve can kurtarmada tecrübe ve yeteneğe sahipse suya atlayıp kurtarmaya teşebbüs etmelidir Her türlü sarılma kurtarıcı için ölüm tehlikesidir, bundan kaçının.  A. Suda boğulmak üzere bulunan kişiye yaklaşma ve müdahale tekniği:

  Can kurtarma eğitimlerinde boğulmakta olan, yardım isteyen bir kimseye yaklaşma çok önemlidir. Kazazedeyi sağlam bir şekilde tutacak duruma getirmeye "yaklaşma "denir.

  Yaklaşmalar mecbur kalmadıkça kesinlikle yüz yüze yapılmamalıdır.

  Can kurtarıcı su içerisinde her an değişik durumlarla karşılaşabilir. Boğulmakta olan kimse şiddetli ve şuursuz hareketler yapabilir. Bu durum davam ettiği müddetçe yaklaşmak imkansızdır. Kazazedenin yorulmasını beklemek uygun olur. Kazazedeye vurmak, acı vermek sureti ile kurtarmaya çalışmak doğru değildir.

  Canını kurtarmak için ümitsiz bir şekilde çaba gösteren bir kimseye bu şekilde etki etmek doğru olmaz. Bunun tehlike anlarında kullanmak amacı ile emniyetli şekilde yaklaşma usullerini öğrenmek gerekir. Kurtarmacı boğulmakta olan bir kimseye yakalanmamaya çalışır. "Her Türlü Sarılma Kurtarıcı İçin Bir Ölüm Tehlikesidir, bundan kaçının.

  Suda yaklaşma usullerini 3 ana başlıkta toplayabiliriz.

  1. Arkadan yaklaşma

  2. Suya dalmadan önden yaklaşma

  3. Suya dalarak önden yaklaşma  1. Arkadan Yaklaşma :

  Boğulmakta ve panik içerisinde olan bir kimseye en emniyetli yaklaşma usulüdür. Kazazedeye yaklaşılır, dizler yukarıya çekilerek vücudun şekli değiştirilir. Bacaklar ve gövde kazazedenin altına uzatılır. Geriye doğru yatırılarak kazazedenin durumuna göre çenesinin 3ltından tutulur. Boğaz sıkılmamaya dikkat edilerek, taşıma safhasına geçilir.

  2. Suya Dalmadan Önden Yaklaşma :

  Arkadan yaklaşmak mümkün olmadığı ve mecbur kalındığı zaman kullanılır. Yaklaşma esnasında kazazedeye, devamlı sakin ve rahat olması söylenerek telkin edilir. Bu durumlarda kazazedenin elinden tutulur. Kazazede kurtarıcıya doğru tutulan bileğinden kuvvetli çekilirken, kurtarıcı da ondan kaçarcasına ileriye doğru yüzer.Bu esnada kazazede yatış durumuna geçer, taşıma safhası uygulanır.

  3. Suya Dalarak Önden Yaklaşma :

  Kazazedenin yanına yaklaşmanın mümkün olmadığı, kurtarıcının kendini güvensiz hissettiği zaman yapılan bir uygulamadır. Kazazedenin 2-3 m. önünden dalınır.ve ayakları tutularak kaldırılır ileriye doğru itilmek, savurmak suretiyle kazazede taşınır. Mecbur kalmadıkça tavsiye edilmez çok yorucudur.

  4. Batmış Durumda Olan Kazazedeye Yaklaşma:

  Batmış durumda olan kazazedeye yaklaşma, kazazedenin suya battığı yerde oluşan kabarcıklar, yerinin bulunmasına yardımcı olur. Kurtarıcı derin bir nefes alarak dalar, kazazedenin çene veya koltuk altından tutar, zemin sert ise ayakları ile zeminden kuvvet alarak su yüzüne çıkar ve kazazedeyi taşıma safhasındaki bir usulle taşır.

  Çamurlu zeminlerden kurtarma daha değişiktir. Kurtarıcı ayağını kesinlikle yere değdirmez. Hareketler su içerisinde güçlü fakat emin olarak yapılmalıdır. Kazazedenin tutuluşu, kol, saç, çene ve koltuk altından olabilir.

  Bitki içerisinden kurtarma da hareketler de sakinlik esastır, talaşlı hareketlerden kaçınılmalıdır. Hareketler hafif olmalı, yosun ve bitkilerin vücuda dolanmamasına dikkat edilmelidir. Tehlike anında bacaklar göğse doğru çekilmeli, kollar arkadan öne doğru hareket ettirilerek tehlikeli yerden uzaklaşılmalıdır.  B. Kurtarma Tutuşları:

  Boğulmakta olan bir kimse psikolojik olarak büyük bir çöküntü içerisindedir. Yapacağı hareketler şuursuzca. Kurtarma tutuşları ile herhangi bir sarılma tehlikesinden kurtulabileceğimizi, sarılma hareketini nasıl önleyebileceğinizi saldırılara karşı reaksiyonumuzun ne olacağını öğreniriz. Su içerisindeki yaklaşımlar arkadan olmalı, onu sakinleştirici, ona güven verici sözler söylemelidir. Her sarılma hareketi kurtarıcının hayatını tehlikeye sokar.Kazazedenin anormal saldırması halinde kurtarıcının hemen su içerisine dalması lazımdır. şayet dalamazsa, karşı bir hareketle onu su içerisine bastırmalıdır ( Boğulan bir kimsenin nefes almada çektiği güçlük onun hareket devamlılığına engel olur, gevşemesine yol açar.)

  1. Arkadan boynunu tutma;

  Kurtarıcı kendini korumak için ( gırtlak ve boyun atardamarını) omuzlarını yukarıya kaldırır, eliyle kazazedenin hangi elinin üst kısımda olduğunu kontrol eder. Üst kısımda bulunan elin, karşı eliyle ( solsa sağ, sağsa sol elle ) kazazedenin üst elini yakalar, baş parmağı ile kazazedenin elinin baş parmakla işaret parmağının ortasına tazyik yapar, kolu vücuttan açar. Diğer eliyle de kazazedenin tutuğu elin dirseğini alttan kavrar ve yukarıya doğru iter kaldırır ve başının üzerinden geçirir. kolu çevirir kürek kemiği hizasına çeker. Diğer eliyle de kazazedenin çenesini kavrar.

  2. Önden Bele Sarılma ;

  Kazazedenin başı sol elle akadan, yüz ve çene altına yakın sağ elle kavranır. Her iki elle çevirme işlemine başlanır. Başın boyunla beraber çevrilmesiyle, kazazedenin vücudu da onunla beraber döner. ( şayet direnirse tarifi güç acı çeker ve boynu kırılır ) Dönüş tamamlandığı an istenilen taşıma şekline geçilir.  C. Taşıma Usulleri :

  İyi bir taşıma usulünde, kazazedenin yüzü daima su dışında bulunmalıdır. Kurtarıcı kazazedeye hakim pozisyonda olmalıdır. Bütün taşıma tutuşlarında kazazedenin burnu ve ağzı su üstünde olmalıdır.

  1. Baygın ve Sakin Kazazedeyi Taşıma :

  a. Baştan tutarak:

  Kazazede sırt üstü duruma getirilir, kurtarıcı her iki eliyle baş parmaklar şakak üzerinde eller çene altında bulunmak üzere başı tutar. Kulaklar serbesttir. Böylelikle baş kolaylıkla geriye gelir. Solunum engellenmez taşıma kolay ve hızlıdır.

  b. Alın Ense Tutuşu:

  Alın bir elle kavranır,diğer el ensede destek sağlar. Kazazede sakindir.

  c. Saç ve Elbise Tutuşu :

  Saçtan ve elbiseden tutulur ve yüzüşe geçilir.Basın.ağız ve burnun su yüzeyinin üstünde olmasına dikkat edilir. Çekişte kol diktir. Ayaklar makas hareketi yapar

  d. Koltuk Altından Tutarak :

  Kazazede sırtüstü durumuna getirilir Kurtarıcının her iki eliyle alttan koltuk alt: çukurlarından kavrar

  2. Korkmuş ve Paniğe Kapılmış Kazazedeleri Taşıma Usulleri :

  Kazazede ile mesafe bulundurulmalı, devamlı sakinleştirici şekilde konuşulmalıdır. Çok kuvvet sarfı gerektiğinden uygulama mesafesi kısa olmalıdır.

  Denizci Bağlama :

  Kazazede sırt üstü durumundadır. Kurtarıcı sağ eline kazazedenin sağ pazusundan geçirip sırtın arkasından sol kolun pazusunu kavrar. Dirseği ile sırtta tazyik yapar, Hareket ve sözle ona güven vermeye çalışır ve kendine çeker. Bacaklar makas yaparken diğer kolda yüzmeye yardımcı olur.

  Göğüs Omuz Taşıma Usuller :

  Kazazede sırt üstü yatar durumdadır. Bir kol kazazedenin göğsü üzerinden geçirilerek koltuk altından tutulur.Tutuşta kalça kazazedenin sırt kısmına gelecek şekilde olmalıdır. Yan yüzme tercih edilir.Diğer kol yardım eder. kol çekişi su yüzeyine yakın olmalıdır.

  Flaıg Bağlama, Taşıma Tutuşu :

  Bu bağlama tutuşu, her kurtulma hareketinden sonra ortaya çıkar. Kurtarıcı kazazedenin arkasın da bulunur. Bir eliyle kazazedenin sol elini kavrar, kolunu sırta doğru çeker, eli kürek kemiği üzerine getirin. Diğer eliyle kazazedenin çenesini kavrar, kazazedeyi sırt üstü vaziyette tutar.

  KAYNAK: 112 İlkyardım İlk Yardım Hayat Kurtarır
  En son düzenleyen Sinan ACARSOY; 15.Mayıs.2009, 13:13.

 • #2
  Cevap: Suda veya Denizde Hayat Kurtarma ve İlkyardım

  Paylaşım için Teşekkürler Tolga....

  Çok yararlı ve önemli bilgiler....
  Ozan ÖNEN
  15.07.1981
  Çanakkale
  MERTSUB DALI? DONANIMI
  www.mertsubonline.com
  ?? =0286 214 00 30
  [email protected]  Yorum yap


  • #3
   Cevap: Suda veya Denizde Hayat Kurtarma ve İlkyardım

   Teşekküer dostum, hepizin adı gibi bilmesi gereken bilgiler...
   Sualt? Çekimlerim

   ...Mare Nostrum...

   I dive, therefore I am

   Yorum yap


   • #4
    Cevap: Suda veya Denizde Hayat Kurtarma ve İlkyardım

    Genel ilkyardım bölümündeki 2. konu ve oldukça faydalı bu nedenle bence sabitlenmeli ! Paylaşım ve emek verip hazırladığınız için teşekkürler Tolga Bey !

    Bu tarz konuların da av fotoğrafları kadar ilgi görmesi dileğiyle.

    Yorum yap


    • #5
     Cevap: Suda veya Denizde Hayat Kurtarma ve İlkyardım

     Sevgili Tolga emeğin için teşekkürler.
     Kaynak belirtirsen mesajın altına ekleyelim.
     Svg.
     Mustafa Sinan ACARSOY
     Samsun 1970

     Yorum yap


     • #6
      Cevap: Suda veya Denizde Hayat Kurtarma ve İlkyardım

      Yorumlar için teşekkür ederim.
      Sinan Bey ÖM olarak gönderdim.

      Yorum yap


      • #7
       Cevap: Suda veya Denizde Hayat Kurtarma ve İlkyardım

       Tolga bu güzel ve önemli paylaşım için teşekkürler

       Yorum yap


       • #8
        Cevap: Suda veya Denizde Hayat Kurtarma ve İlkyardım

        Saol Gökhan;
        Kafama takılan bir sağlık konusu hakkında araştırma yaparken gözüme takıldı.
        Forumda da yararlı olacağını düşündüğüm için paylaştım.

        Yorum yap


        • #9
         Cevap: Suda veya Denizde Hayat Kurtarma ve İlkyardım

         Asl? Tolga Can taraf?ndan gönderilmi? Mesaj? göster
         Saol Gökhan;
         Kafama takılan bir sağlık konusu hakkında araştırma yaparken gözüme takıldı.
         Forumda da yararlı olacağını düşündüğüm için paylaştım.
         Ei ediksin Tolga iyi iyi

         [email protected]
         https://twitter.com/kyhn_yldrm
         http://www.icimdekidusman.com
         '' Türk ?nsan? Para Gibidir.. içine ???k tut, Atatürk yoksa sahtedir... ''


         Yorum yap


         • #10
          Cevap: Suda veya Denizde Hayat Kurtarma ve İlkyardım

          Kayhan "Ei ediksin" de ne demek, küfür mü ediyon len

          Yorum yap

          Haz?rlan?yor...
          X