Fiyati 400 tl
Kargo aliciya ait
Kamera fethiyededir.