Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 ve 4

Konu: Osman Gazi aslında ünlü bir Türk korsanı mıydı?

 1. #1
  Spearo
  Guest

  Osman Gazi aslında ünlü bir Türk korsanı mıydı?

  Ilginc geldigi icin Cetin Altan'in bu yazisini eklemek istedim.
  Bildigimizin disinda bir tarihin olasiligindan bahsediyor:

  Osman Gazi aslında ünlü bir Türk korsanı mıydı?


  Osmanlı tarihini kalıplaşmış inanç ve anlatımların ötesinde, eldeki tüm belgeleri yeniden değerlendirerek, sağlıklı ve objektif bir süzgeçten geçirmek; toplumun psikososyal özelliklerindeki tarihsel nedenleri daha kolay kavramamıza muhakkak ki yardımcı olacak ve hepimize, bildiklerimizin dışında, ilginç yeni pencereler açacaktır.
  ***
  Osmanlı devletinin kurucusu I. Osman'ın geçmişine ait bilimsel ağırlıkta hiçbir belge yoktur elimizde... Fatih'le Kanuni dönemi arasında pıtrak gibi yetişmiş olan ilk Osmanlı tarihçileri, padişahların hoşuna gidecek birtakım yakıştırmalarla anlatmaya kalkmışlardır Osman'ın geçmişini...
  ***
  İlk Osmanlı tarihçisi olan Şükrüllah-ı Rumi, ilk Osmanlı tarihi olan ve 1456'da yazılan "Behçet-üt-tevarih"de I. Osman'ın babalarını Ertuğrul, Süleyman Şah, Kayaalp, Kızılboğa diye ta Oğuz Han'a kadar dayandırır.
  Böyle bir sıralamayı ilk yapan kaynak da o kitaptır. (Nuruosmaniye Kitaplığı, 3059 no'ya kayıtlı Farsça elyazmasının 306-307 sayfaları.)
  Şükrüllah-ı Rumi, bu sıralamayı nereden çıkardığını da yine kitabında anlatır.
  ***
  Fatih'in babası II. Murat, 1448 yılında Şükrüllah-ı Rumi'yi, Karakoyunlu Hükümdarı Cihanşah'a elçi olarak gönderir. Cihanşah özel bir konuşmada Osmanlı elçisine:
  - Biz, der; II. Murat'la akrabayız...
  Şükrüllah-ı Rumi de sorar:
  - Nasıl akrabasınız?
  Cihanşah, hemen Reşidüddin'in "Cemiüt-tevarih" adlı yapıtının Moğolca bir çevirisini getirir. Bu kitaba göre Oğuz Han'ın altı oğlu varmış.
  Karakoyunlu hükümdarı:
  - İşte, der; ben Oğuz Han'ın oğullarından olan Deniz Han'dan iniyorum; II. Murat ise Osman, Ertuğrul, Süleyman Şah, Kayaalp, Kızılboğa zinciriyle Deniz Han'ın kardeşi Gökalp'ten iniyor...
  ***
  Cihan Şah'ın, II. Murat'la akraba çıkmak için gösterdiği bu zorlama dışında; I. Osman'ın geçmişini aydınlatan hiçbir belge yok.
  Akkoyunlular, Timurilerle; Karakoyunlular da, Osmanlılarla siyaset ortaklığı yaptıkları için; Mirza Cihan Şah'ın bu siyaset ortaklığını, bir de akrabalıkla süslemeye kalkması doğal...
  Cihan Şah'ın yakıştırmasını Şükrüllah-ı Rumi kitabına yazınca; ondan sonra gelen tarihçiler, işi daha da uzatmışlar ve bir yığın ad uydurarak, Osmanlı sülalesinin Nuh Peygamber'den indiğini yazmaya kalkmışlardır.
  Belgelere göre I. Osman'ın geçmişini, Karakoyunlu Hükümdarı Cihan Şah icat etmiş; Şükrüllah-ı Rumi de kitabına ve dolayısıyla tarihe geçirmiştir.
  ***
  Osmanlı tarihçileri yine belgesi olmayan yakıştırmalarla, I. Osman'la babası Ertuğrul'u, Kayı aşiretinin beyleri olarak gösterirler.
  Değişik kaynaklardaki belgelere göre ise, Osman'la babası; aşiret beyi değil, güçlü filoları olan birer kaptan, daha doğrusu birer korsandı...
  Bizans tarihçilerinden Atinalı Chalcocondylas, "Yunan İmparatorluğu'nun Çöküşü ve Türk Egemenliğinin Kuruluş Tarihi" adlı yapıtının altıncı sayfasında şöyle demektedir:
  "...Ertuğrul, çok sayıda gemiyi donatarak Ege Denizi'nde ve Avrupa ile Asya arasında bulunan adaları, büyük zararlara uğrattı ve zaman zaman Yunanistan'ın düzlük yerlerine büyük akınlar yaparak, yeri göğü birbirine kattı. Sonra da donanmasını, Meriç Nehri'nin Enez kenti çevresinde bulunan ağzına getirip, nehrin kaynağına doğru uzun süre ilerledi. Bundan başka Avrupa'nın diğer birçok yerlerine karşı da böyle birçok seferler düzenledi. Sonunda Mora üzerine, Eğriboz Adası'na ve çevresine saldırdı. Bunları yaptıktan sonra da gemilerini, tutsak ve ganimetlerle doldurarak, kendi yerine döndü ve böylece az zamanda çok zengin ve çok büyük bir kuvvet ve kudret sahibi oldu..."
  ***
  Aynı tarihçi, aynı kitabın "Türklerin Avrupa'ya ilk geçişleri" başlığı altında da Osman Gazi'nin büyük bir deniz akınını şöyle anlatır:
  "...Osman döneminde sekiz bin halis Türk, Çanakkale Boğazı'ndan Avrupa'ya geçip; Rumların, Gelibolu'daki muhafız kıtalarına baskın verdiler. Oradan Trakya'ya girip, Tuna dolaylarında birçok yerleri yağma ettiler ve bir yığın tutsakla ganimet toplayarak geri döndüler..."
  ***
  Fransız tarihçi Lebau da "Bizans Tarihi" adlı yapıtında (cilt 19. sayfa 194), Osman Gazi'nin 1310 yılında Rodos kuşatmasından söz etmektedir.
  Ancak bizim yerli kaynaklardan "Düsturname-i Enveri" tarihine dayanan bazı tarihçilerimiz, Osman Gazi'nin denizciliğini kabul etmemekte ve şöyle demektedirler:
  "Âli Osman'ın kurucusu olan Osman Bey'in bu tarihlerde adalar denizi kıyılarına sahip olmaması ve bu kıyıların Karasu, Saruhan, Aydın ve Menteşeoğulları elinde bulunması ve diğer taraftan Rodos ve Rodos'a bağlı adaların, Aydın ve Menteşe ellerine yakın bulunması dikkate alınırsa; Rodos seferinin Aydın ve Menteşeoğulları tarafından yapılmış olması ve kuşatmayı yöneten Osman Bey'in de, 'Düsturname'de adı geçen Aydınoğlu Mehmet Bey'in kardeşi Osman Bey olması, kuvvetle olasıdır..."
  ***
  İsmail Hami Danişment'in yaptığı araştırmalara göre ise "Aydın oğlu Osman Bey"den "Düsturname"nin yalnız iki yerinde, 17'nci ve 35'inci sayfalarında söz edilmektedir. Her kişinin önemini göklere çıkaran bu destan anlatımında, Aydınoğlu Osman Bey'in adı pek sönük geçer. Deniz şöyle dursun, karada bile hiçbir şey yapamamış, hiçbir kahramanlık göstermemiştir. Adının geçmesi sadece Aydınoğlu Gazi Mehmet Bey'in kardeşi olmasından ötürüdür.
  Ancak "Düsturname" Aydınoğlu Gazi Mehmet Bey'in kaç kardeşi olduğu konusunda da kararsızdır.
  17'nci sayfada Mehmet'in kardeşlerini, Osman, Karaman, Hasan ve Hamza olarak sıraladıktan sonra, 35'inci sayfada şöyle demektedir:
  Var idi Mehmet Bey'in üç kardaşı
  Hamza-u Osman Hasan Bey yoldaşı
  ***
  Aydınoğlu Mehmet Bey'in kardeşi Osman'ın adı, Enveri'nin destanından başka da zaten hiçbir yerde geçmemektedir.
  Ayrıca Rodos kuşatılmasının yapıldığı 1310 yılında Aydınoğulları Beyliği henüz kurulmamıştı bile...
  ***
  Aydınoğulları'nın ilk donanması Rodos kuşatmasından çok sonra, Umur Bey zamanında yapılmıştır. O da minik bir donanmaydı. "Gazi" adında bir kadırgayla yedi kayıktan oluşuyordu. Bu kayıklar 1328'de ilk seferlerini Bozcaada'ya karşı yapmışlardır... Bu tarihten 20 yıl önce, Aydınoğulları'nın kocaman bir donanmayla Rodos'u kuşatması mantığın alacağı bir olay değildir...
  Rodos'u 1310 yılında kuşatan; aslında Kayı aşiretinin başı değil, güçlü bir donanmaya sahip, gözü kara bir korsan olan, bizim I. Osman'dır...
  Yani Osmanlı İmparatorluğu'nu kurmuş olanlar, kara adamları değil, ünlü deniz adamlarıydı...
  Bir yarımada olan Anadolu'da denizciliğin sonradan nasıl olup da sönükleşip geriye itildiği, ayrıca incelemeye değer çok önemli bir konudur...

  Not: 24 yıl önce yazılmış bir yazı... "Kullar ve Sultanlar"dan...

  Kaynak: milliyet.com.tr

 2. #2
  gönen başer
  Guest
  Ama Osmanlıların o tarihte ciddi bir deniz gücü olduğunu zannetmiyorum. Denizgücü genelde yerleşik toplumların bir gereğiydi. İlk Osmanlı denizgücü de Rumeliye çıkşıta kullanıldı diye biliyorum ben :roll:

 3. #3
  Spearo
  Guest
  Ben de oyle biliyordum ama arastirmak gerek cunku hakikaten Osmanlinin tarihcilerinin pek cogu devletin ileri gelenlerine yaranacak sekilde yaziyorlardi.

 4. #4
  S.Koçyiğit
  Guest
  Türklerin Anadoluya geçişleri 1071 tarihinden daha öncelere dayanıyor. Malazgirt Savaşı ile Bizansın Türk gerçeğini kabullenmesini sağlanıyor.
  Öyle ise Kayı Boyunun Ege kıyılarına varışları 1100'lü tarihler arasında olması ve Osmanoğulları Beyliğini kuruluşu olan 1299 tarihine kadar da güçlü bir donanma kurmaları kuvvetle muhtemeldir. Saruhanlı Beyliğinin de güçlü bir donanmaya sahip olduğunu biliyoruz. Ben böyle tahmin yürütürken Deniz Kuvvetlerinin sayfasından şu bilgilere ulaştım. Sizlerlede paylaşmak istedim. Bora'nın bulduklarını kuvvetle destekler bilgiler var.
  "Türkleri denizlerle kaynaştıran ilk öncü, Emir Çaka Bey olmuştur. Çaka Bey, Selçuklu Ordusunun gözüpek akıncı liderlerinden birisi olarak, Türklerin savaşa savaşa Batı’ya yönelik ilerleme sürecinde, 1078 yılında Bizans’a esir düşmüş ve İstanbul’a gönderilmiştir. Çaka Bey, İstanbul’daki esaret döneminde deniz ve denizciliğe karşı tutku derecesinde bir ilgi duymaya başlamıştır.
  Bizans İmparatoru’nun 1081 yılında değişimi sebebiyle İstanbul’daki karışıklıklardan yararlanarak kaçmayı başaran Çaka Bey, Beyliğinin askerleri ile yeniden bir araya gelmiş; İzmir, Urla, Çeşme ve Foça’yı alarak bu bölgede, diğer Türk Beyliklerinden oldukça farklı yeni bir Beylik kurmuştur. Emir Çaka Bey, denizci kimliğini Beyliğin tüm kurumlarına yansıtarak, Türklerin, artık rakipleriyle denizlerde de kıyasıya mücadele edebilecek bir duruma gelmesini sağlamıştır. Çaka Bey, İzmir’de o döneme göre modern sayılabilecek bir tersane yaptırmış ve tersane civarındaki bölgeyi deniz üs kompleksine dönüştürmüştür. Bu aşamadan sonra gemi inşa faaliyetlerine geçilmiş; kürekli ve yelkenli gemilerden oluşan 50 parçalık ilk Türk Donanması 1081 yılında inşa edilmiştir. Bu yıl, Türk Deniz Kuvvetleri açısından son derece önemlidir. Çünkü, 1081 yılı Deniz Kuvvetlerimizin kuruluş yılı olarak kabul edilmektedir. Öncü denizcimiz Emir Çaka Bey, 1081 yılında 50 parçadan oluşan ilk Türk Donanması ile Ege’nin sıcak sularına yelken açmıştır. Bu seyir sıradan bir seyir değil, tarihi şan ve şerefle dolu Türk Deniz Kuvvetlerinin doğuşudur. Bu seyir, 922 yıllık tarihi bir miras ve köklü bir geleneğe sahip olan Türk Deniz Kuvvetlerinin Akdeniz (Ege Denizi) ile kucaklaşması ve denizlerdeki rekabetin saygın bir oyuncusu olmasıdır. İlk Türk Donanması 1089 yılında Midilli, 1090 yılında ise Sakız Adası’nı fethederek denizlerin dünyasına hızlı bir giriş yapmıştır."http://www.dzkk.tsk.mil.tr/turkce/Tarihce.asp

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 25-03-2016, 22:27
 2. Pirat Tekne Yapımı " Gazi Kaptan Adına "
  By Ozan YILDIRIM in forum El Yapımı Diğer Malzemeler
  Cevaplar: 48
  Son Mesaj: 18-11-2008, 21:46
 3. gazi kaptanın son şaheseri
  By emretezcan in forum El Yapımı Zıpkınlar
  Cevaplar: 42
  Son Mesaj: 30-01-2007, 17:46
 4. Biography (Osman Ozan Yıldırım)
  By Okan YILDIRIM in forum The Biography Of The Founder (The Eternal Journey Into The Blue)
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 16-10-2006, 15:40

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259