MARMARADA BALIK ÇEŞİTLİLİĞİNİN ARTIŞINDA GLOBAL ISINMA'NIN ETKİSİ VE DOGALGAZ ÇEVRİM SANTRALLARININ SICAK ATIK SULARININ BU KONUDAKİ ETKİSİ
Gözlem 1: Ambarlı ve M.ereğli sıcak su deşarj alanları
Hani ve karagöz v.b balıklarının yatakları
haline gelmekte( santral deşarj alanları)
Gözlem 2:Marmara genelinde balık ceşitliliğinin arttıgı
forum üyesi ve diğer arkadaşlar tarafından
sıklıkla dile getirilmekte
Gözlem 3:Kimi zamanlarda planktonlar .deniz anaları.
mikro boyuttaki canlıları tüketen bazı
diğer canlılar denizin rengini ve şeffaflı-
ğını etkileyecek ölçüde çoğalmakta
:!: SİZLER NE DÜŞUNÜRSÜNÜZ