Serpme Ağ ne demektir..?


Daire şeklinde atılan balık avlama ağı


Balıklara havadan el ve kol yardımı ile atılan, daire şeklindeki el örmesi olan, 4-5 kilogram ağırlığında, 4 metre çapında 14-15 kare gelebilecek şeklinde örülerek üretilen bir balık avlama ağ aracıdır. Etek yani uç kısımlarında da 15-25 gram gelen kurşunlar kullanılmaktadır. Bu kurşunlar Serpmenin hızla dibe doğru inmesini sağlarlar.
Kıyı sularda, derin sularda ve göllerde rahatlıkla kullanılabilmektedir.
Genel olarak, Alabalık ve Sazan balıklarının avlanmasında kullanılmaktadır..
Serpme ağlarının çeşitli şekilleri olduğu gibi arzuya göre çeşitli renkler de ip ve misineden de yapılabilmektedir.
Genellikle Ağ, balığın üzerine daire şeklinde atılır. Bir müddet çökmesi beklenir ve hızla halatları çekilmek suretiyle ağ büzülür.
Ağ büzüldükçe büzülen kısmın üzeri torba halini alır ve balıklar bu torbanın içerisin de kalarak kaçamazlar.
1380 sayılı Su ürünleri yasası gereğince; Kızılırmak, Sakarya, Yeşil ırmak, Gediz, Fırat, Dicle, Büyük ve Küçük Menderes, Seyhan ve Ceyhan nehirleri gibi büyük nehirlerimizin dışındaki iç sularımızda sportif amaçlı bile olsa kullanımları Tarım ve Köy işleri Bakanlığınca yasaklanmıştır .

Kaynak: Nuri Deniz