Nostaljik olan bu regulatörden elinde olan varsa almak isterim.