Trofe Seçimleri
Trofe seçimleri o ay içinde vurulmuş türünün iyi avları kapsamında yer alabilecek avlar içinden yapılmaktadır. İçinde bulunduğumuz ay gönderilmiş resimler taranarak aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda o ayın trofesine dahil edilecek avlar tarafımızdan seçilmektedir. Üyelerimiz isterlerse özel mesaj yoluyla belirtilen kriterler doğrultusunda trofeye dahil edilmek üzere o aya ait avlar arasından önerilerde bulunabilir.Trofelerde yer verilen avlar ve söz konusu av için yapılan beyanlar paylaşımda bulunan kişiyi bağlamakta ve güven esasına dayanarak kabul görmektedir. Düzenlenen trofelerde amaç özendirici olmak birşey ispatlamak değil gönül verdiğimiz bu sporun nadir görülen örneklerini sergilemektir. Trofelere katılan avcılardan ricamız beyanlarında özendirici olmaktan kaçınıp uyarıcı ve bilgilendirici olmalarıdır.
Kriterler
-Avın yürürlükteki kanun sınırları içinde olması
-Avın türüne göre belli bir kilonun üzerinde olması
-Av ve avcının aynı kare içinde resimlenmiş olması
-Av resminin netliği ve estetiği (Öncelik sebebidir)
-Avın resimlendiği ortam (Öncelik sebebidir)
-Avın hikayesinin olması(Öncelik sebebidir)
-Aynı tür avlar içinden bir veya birden fazla ava yukarıdaki kriterler doğrultusunda yer verilebilir
-Trofeye dahil edilen avlar gönderici avın tarihini ayrıca belirtmediyse gönderilen ay içinde yapıldı kabul edilir. Bu durumdan kaynaklanabilecek yanlışlıklar avcının avın tarihi konusunda bizi bilgilendirmesi halinde düzeltilir.
-Trofe seçimlerinde yer verilecek avlar, üyelerimizin daha rahat erişimi açısından eğer gerekliyse, zıpkıncı resim galerisine yüklenecektir. (bunun sebebi çeşitli image hosting sitelerine yüklenen resimlerim açılma zamanının uzun sürmesi) Bu noktada rızası olmayan üyelerimizin avları trofeden çıkartılacaktır.

ÖNEMLİ NOT: Trofeye dahil edilecek ilgili aya ait avlar belirlenirken yapılan tarama esnasında gözden kaçan ve trofe niteliği taşıyan avlar olabilmektedir. Bu yüzden bu başlık altında trofede olması gerektiğini düşündüğünüz avları aday gösterirseniz bizim için seçim aşamasını kolaylaştırmış olursunuz. Teşekkürler..