karar vermenın cok zor oldugu bır durum hepsı trofe