1. Sayfa - Toplam 3 Sayfa var 123 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 21
Like Tree2Likes

Konu: Zıpkın Avcısını Bağlayan Kanunlar

 1. #1
  ZIPKINCI
  Üyelik tarihi
  24-09-2006
  Yaş
  43
  Mesajlar
  7.224

  Exclamation Zıpkın Avcısını Bağlayan Kanunlar

  KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU

  Kanun Numarası: 2863
  Kanun Kabul Tarihi: 21/07/1983
  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1983
  Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18113

  Madde 35
  Su altında korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu bölgeler, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak Kültür ve Turizm Bakanlığınca tespit edilir ve Bakanlar Kurulu kararı ile yayımlanır. Bu bölgelerde, sportif amaçlı (SCUBA)dalış yapmak yasaktır, ikinci fıkra hükümlerine göre izin almak şartıyla araştırma ve kazı yapılabilir.

  KIYI KANUNU

  Kanun Numarası: 3621
  Kabul Tarihi: 04/04/1990
  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 17/04/1990
  Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 20495

  Bizi bağlayan herhangi bir maddesi yada paragrafı yoktur..

  KARASULARI KANUNU

  Kanun Numarası: 2674
  Kabul Tarihi: 20/05/1982
  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 29/05/1982
  Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17708

  Bizi bağlayan herhangi bir maddesi yada paragrafı yoktur..

  LİMANLAR KANUNU

  Kanun Numarası: 618
  Kabul Tarihi: 14/04/1341
  Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 20/04/1341
  Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 95

  Madde 6 - Liman reisliğinden izin alınmadıkça kara sularında dalgıç ameliyatı yapılamaz.

  ÇEVRE KANUNU

  Kanun Numarası: 2872
  Kabul Tarihi: 09/08/1983
  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/08/1983
  Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18132

  ÇEVRENİN KORUNMASI :
  Madde 9 (f) Biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliliğinin sağlanması bakımından nesli tehdit veya tehlike altında olanlar ile nadir bitki ve hayvan türlerinin korunması esas olup, mevzuata aykırı biçimde ticarete konu edilmeleri yasaktır.

  İDARİ NİTELİKTEKİ CEZALAR:
  Madde 20
  Bu Kanunun ek 9 uncu maddesine aykırı davrananlara 2.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir.

  DENİZDE CAN VE MAL KORUMA HAKKINDA KANUN

  Kanun Numarası: 4922
  Kanun Kabul Tarihi: 10/06/1946
  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 14/06/1946
  Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 6333

  Bizi bağlayan herhangi bir maddesi yada paragrafı yoktur..

  DENİZDE ZABT VE MÜSADERE KANUNU

  Kanun Numarası: 3894
  Kabul Tarihi: 10/07/1940
  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 18/07/1940
  Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 4564

  Bizi bağlayan herhangi bir maddesi yada paragrafı yoktur..

  ASKERİ YASAK BÖLGELER VE GÜVENLİK BÖLGELERİ KANUNU

  Kanun Numarası: 2565
  Kabul Tarihi: 18/12/1981
  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 22/12/1981
  Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17552

  BİRİNCİ DERECE DENİZ ASKERİ YASAK BÖLGELERİ:

  Madde 10 - Birinci derece deniz askeri yasak bölgeleri;
  a) Birinci derece kara askeri yasak bölgelerinin sahilde bittiği noktadan itibaren deniz yönünde,
  b) Denizdeki tesislerin çepeçevre her tarafında, En az yüz metre, en çok bir deniz milli uzaklıktan geçirilen noktaların birleştirilmesi suretiyle tespit olunur. Bu mesafeler savunma ihtiyacı veya bölgenın özelliklerinin zorunlu kıldığı hallerde Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla kısaltılabilir veya uzatılabilir.
  Birinci derece deniz askeri yasak bölgeleri ilan edilmez. Ancak, sınırları mümkün olan ölçüde uygun işaretlerle belli edilerek bu işaretler denizcilere ilanen duyurulur ve deniz haritalarına işlenir. Bu işlem Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığınca yapılır.

  BİRİNCİ DERECE DENİZ ASKERİ YASAK BÖLGELERİNDE UYGULANACAK ESASLAR:
  Madde 11 - Birinci derece deniz askeri yasak bölgelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır.
  a) 7 nci maddedeki birinci derece kara askeri yasak bölgelerine ilişkin hükümler, birinci derece deniz askeri yasak bölgelerinde de uygulanırlar.
  b) Türk ve yabancı deniz araçları ancak fena hava şartları veya teknik arızalar nedeniyle ve havanın denize açılmaya imkan vermesine veya arızanın giderilmesine kadar birinci derece deniz askeri yasak bölgelerine ve bu bölgelerdeki körfez, koy, liman gibi yerlere uluslararası işaretleri göstererek sığınabilirler. Bu şekilde sığınan deniz araçlarının sorumluları, yetkili komutanlığa veya mahalli mülki idare amirliğine durumu nedenleriyle birlikte derhal bildirmek zorundadırlar.
  Birinci derece deniz askeri yasak bölgesine sığınan deniz araçlarının burada kalmasına izin verilmediği takdirde, yetkili komutanlık mahalli mülki idare amiri ile işbirliği yapmak suretiyle, aracın mümkün olan en kısa süre içinde bu yeri terketmesine, savunma tesislerine ve güvenliğine zarar verebilecek her türlü hareketleri önlemeye yarayan bütün tedbirleri almaya ve gerekli görülen hallerde aracın ve kişilerin güvenliğine zarar gelmeyeceğinden emin olmak kaydıyla, deniz aracını bölge dışındaki en yakın müsait barınma yerine çektirmeye yetkilidir.
  Bu nedenle yapılacak işin ve hizmetin nevine göre yapılan masraflar ve ücretler ile savunma tesislerinde vaki olacak zararlar bu konudaki genel hukuk kurullarına göre tazmin ettirilir.

  İKİNCİ DERECE DENİZ ASKERİ YASAK BÖLGELERİNDE UYGULANACAK ESASLAR:

  İKİNCİ DERECE DENİZ ASKERİ YASAK BÖLGELERİ:

  Madde 12 - İkinci derece deniz askeri yasak bölgeleri:
  a) İkinci derece kara askeri yasak bölgelerinin sahilde bittiği noktadan itibaren deniz yönünde,
  b) Birinci derece deniz askeri yasak bölgelerinin sınırlarından itibaren deniz üzerinden her yönde,
  İki deniz miline kadar uzaklıktaki seçilen noktaların birleştirilmesi suretiyle tespit olunur.
  c) Kanunun 10 uncu maddesi hükümlerine göre birinci derece deniz askeri yasak bölgesi olabilecek yerlerde birinci derece deniz askeri yasak bölgesi kurulması zorunlu görülmediği takdirde yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen esaslara göre bu bölgelerde ikinci derece deniz askeri yasak bölgesi tesis edilebilir.
  d) Yurt savunması bakımından gerekli görülen diğer yerlerde de ikinci derece deniz askeri yasak bölgesi tesis edilebilir. Bu bent hükümlerine göre tesis edilen ikinci derece deniz askeri yasak bölgelerinin sınırları en az bir en fazla iki deniz mili olarak tespit olunur.
  Madde 13 - İkinci derece deniz askeri yasak bölgelerinde aşagıdaki esaslar uygulanır.
  a) İkinci derece deniz askeri yasak bölgelerinde daimi tesisi gerektirmeyen balıkçılık, süngercilik gibi su ürünlerinin avlanması, deniz dibindeki doğal kaynakların aranması ve işletilmesi Türk vatandaşları için serbestir. Şu kadar ki, tesislere zarar verebilecek araç ve gerecin bölgeye sokulmasına yetkili komutanlıkça mani olunabilir.

  YEDİNCİ BÖLÜM: CEZA HÜKÜMLERİ

  Madde 25 - Fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde; birinci derece kara ve deniz askeri yasak bölgelerinde:
  a) Bu Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yazılı yasaklara aykırı hareket edenlere altı aydan beş yıla kadar hapis ve beşbin liradan ellibin liraya ka dar adli para cezası verilir.

  SEKİZİNCİ BÖLÜM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

  Madde 32 - Genelkurmay Başkanlığı; mal ve can güvenliği bakımından girilmesinde sakınca görülen atış alanları ile tatbikat bölgelerine, atış ve tatbikatın devam ettiği belirli süreler için kara, deniz ve hava askeri güvenlik bölgesi olarak ilan etmeye yetkilidir. Bu suretle ilan edilecek askeri güvenlik bölgelerinin sınırları ile yasağın kapsamı, başlangıcı, devam süresi ve bitimi; ilgili makamlar tarafından uygun araçlarla duyurulur.

  SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KANUNU

  Kanun Numarası: 2692
  Kabul Tarihi: 09/07/1982
  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/07/1982
  Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17753

  3. 18/12/1981 tarih ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununa aykırı eylemleri, Önlemek, izlemek, suçluları yakalamak, gerekli işlemleri yapmak, yakalanan kişi ve suç vasıtalarını yetkili makamlara teslim etmek.

  7. 22/03/1971 tarih ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa,

  12. Seyir güvenliği ile demirleme, bağlama, avlanma, dalgıçlık ve bayrak çekme ile ilgili hükümlere,

  14. Yukarıda belirtilen konulara ilişkin uluslararası andlaşmalara, Aykırı eylemleri önlemek, izlemek, suçluları yakalamak, gerekli işlemleri yapmak, yakalanan kişi ve suç vasıtalarını yetkili makamlara teslim etmek.

  SU ÜRÜNLERİ KANUNU

  Kanun Numarası: 1380
  Kabul Tarihi: 22/03/1971
  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 04/04/1971
  Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 13799

  Madde 29 -Yasak vasıta ve usullerle yapılan ilmi ve teknik etüt ve araştırmalardan elde edilen su mahsulleri hiçbir suretle satılamaz, gerekirse imha olunur.

  PROFESYONEL SUALTIADAMLARI YÖNETMELİĞİ

  Resmi Gazete Tarihi: 02.09.1997
  Resmi Gazete Sayısı: 23098

  Bizi bağlayan herhangi bir maddesi yada paragrafı yoktur..

  SU ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİ

  Resmi Gazete Tarihi: 10.03.1995
  Resmi Gazete Sayısı: 22223

  Özel Yasak, Sınırlama ve Yükümlülükler

  Madde 17-Koordinatları Kültür Bakanlığınca tespit ve Resmi Gazete’de ilan edilen bölgelerde, sünger hariç, dalış yapılarak su ürünleri avcılığı yasaktır.
  Tüp, nargile, maske ile dalış yapılarak, şnorkel su altı tüfekleri ve zıpkın kullanılarak, su altında ticari amaçla balık avcılığı yasaktır.


  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Sportif Avcılık

  Sportif Avcılığın Esasları

  Madde 6- (Başlığıyka birlikte değişik:RG-18/10/2001-24557)
  Denizlerde ve içsularda yapılacak sportif avcılığın esasları Bakanlıkça belirlenerek, tebliğ(1) şeklinde Resmi Gazete’de ilan edilir.
  Kiralanan istihsal sahalarında yapılacak sportif avcılığın esasları Bakanlıkça belirlenir.
  Deniz ve içsularda avcılıkla ilgili her türlü sportif faaliyetler Bakanlığın iznine tabidir.
  Her türlü güvenlik tedbirlerinin alınması kaydıyla ışık ile balık avcılığında, aydınlatma ancak su üstünde yapılır.

  AMATÖR (Sportif) AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINI DÜZENLEYEN 1/2 NUMARALI TEBLİĞ

  YayımlandığıR.Gazete:19.10.2007-26675

  Tebliğ No: 2007/44

  MADDE 1- (1) Denizlerimizde ve içsularımızdaki doğal yaşam alanlarının korunması, buralarda bulunan su ürünleri kaynaklarımızdan amatörce yararlanılması, sorumlu ve sürdürülebilir avcılık için amatör balıkçılığın belirli kurallar çerçevesinde yapılmasının sağlanması amacıyla, 22/3/1971 tarihli 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Su Ürünleri Yönetmeliği'nin 6 ncı maddesi gereğince, 31/8/2008 tarihine kadar geçerli olmak üzere Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca, aşağıda belirtilen yasak, sınırlama ve yükümlülükler getirilmiştir.

  e) Amatör sualtı avcısı: Gün doğumundan gün batımına kadarki sürede tebliğce ve güvenlik nedeni ile yasaklanmamış karasularımızda, kendi nefesi dışında ek bir hava kaynağı kullanmadan dalarak su altı tüfeği ve ve yardımcı ekipmanla su ürünleri avcılığı yapan kişiyi,

  MADDE 3- (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler, bu tebliğ ile getirilen yasak, sınırlama ve sorumluluklara uymak şartıyla amatör balıkçılık yapabilirler. Bu kişilere müracaatları halinde, veriliş tarihinden itibaren iki yıl geçerli olmak üzere, il ve ilçe müdürlüklerince “Amatör Balıkçı Belgesi” verilir. Bu belgenin alınması veya avcılık sırasında bulundurulması zorunlu değildir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  TÜRLERE İLİŞKİN YASAK VE SINIRLAMALAR

  DENİZLERİMİZDE AVLANABİLECEK TÜRLER

  MADDE 8- (1) Denizlerde amatör balıkçılar tarafından avlanabilecek bazı türlere ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır:

  Çizelge-6 Deniz Balıkları  % 5 küçük boylara izin verilir.

  Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden limitlere bakılmaz. Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg’ı geçemez.

  Kg cinsinden sınırlama getirilen türlerde, tek bireyin 5 kg’ı geçmesi halinde, bu birey yasal limitler dahilinde kabul edilir.

  Adet miktarı her türün ayrı ayrı avlanabileceği miktar olmayıp, gün içinde avlanabilecek toplam balık sayısıdır. Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul edilir. Bu durumda avlanılan toplam balık adeti 3’ü geçemez.

  Adet ve Kg sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumunda ise, adet sınırlamasına tabi türün avlanabileceği adetten az olması halinde, avlanılan tüm balıklar için kg sınırlaması esas alınır.


  KORUMA ALTINDAKİ TÜRLER

  MADDE 9- (1) Denizlerde ve içsularda avlanması yasak olan türlere ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır:

  Çizelge-7 Avlanması Yasak Olan Türler  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  YÖNTEM VE SINIRLAMALAR

  İÇSULARDA AMATÖR BALIKÇILIK

  MADDE 10-(7) Sualtı tüfeği, her türlü zıpkın, yaba, balyoz vs. araçlar kullanarak avcılık yapılamaz.

  DENİZLERDE AMATÖR BALIKÇILIK

  MADDE 11- (1) Denizlerde amatör balıkçılık, zaman yasağına tabi değildir. Denizlerde özel avlanma izni gerekmeyen yerler haricinde gün içinde av saati sınırlaması yoktur.

  (2) Denizlerde amatör avcılık her türlü olta takımı, serpme ve yemlik uzatma ağı ve sualtı tüfeği ile yapılabilir. Yemlik uzatma ağının uzunluğu 5 metre, yüksekliği 1.5 metre, göz açıklığı 28 mm.’den büyük olamaz.

  (6) Denizlerde gece zıpkın ve sualtı tüfeği ile avcılık yapılamaz. Sualtı tüfeği ile yapılacak avcılıkta ışık kaynağı, şnorkel hariç yapay hava kaynağı, tüp, nargile, her türlü soluma cihazı ve yedek hava kaynağı kullanılamaz.

  (7) Sualtı tüfeği ile orfoz ve lagos avcılığı yapılamaz.

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  ALAN YASAKLARI VE SINIRLAMALAR

  YER YASAKLARI

  MADDE 12- (1) Amatör balıkçılığa tamamen kapatılan içsu kaynakları tebliğ ekinde Ek-1 sayılı listede, kısmi yasakların uygulandığı akarsular ise ek- 2 sayılı listede verilmiştir.

  Ek- 1 sayılı listede belirtilen göletler hariç tüm göletlerde, tebliğ ile getirilen zaman yasaklarına ve getirilen diğer düzenlemelere uymak şartıyla amatör balıkçılık yapılması serbesttir.

  (2) Gökçeada Yıldız koyu ile Yelkenkaya arasında sahilden itibaren “Sualtı Deniz Rezervi (Parkı)” oluşturulacak olan (390 14’ 06’’ N -250 54’ 18’’ E; 390 14’ 18’’ N -250 54’ 18’’ E; 390 14’ 24’’ N-250 56’ 06’’ E; 390 14’ 36’’ N -250 56’ 06’’ E) koordinatlarında, 200 m. genişliğinde 1 mil uzunluğundaki alanda her türlü istihsal vasıtası ile avcılık yasaktır.

  (3) Fokların yaşadıkları mağaralarda ışık kullanmak, her türlü vasıta ile dalış yapmak ve amatör su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır.

  (4) Akdeniz’de, Kızılliman mevkiinde (360 06’ 26’’ N - 330 06’ 40’’ E) , (360 05’ 17’’ N - 330 05’ 31’’ E), (360 06’ 09’’ N - 330 05’ 46’’ E), (360 06’ 00’’ N - 330 07’ 10’’ E) koordinatlarında sportif amaçlı su ürünleri avcılığı yasaktır.

  (5) Mersin ili, Erdemli ilçesindeki ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü sınırları içerisinde kalan limanda ve limanı çevreleyen 500 metrelik alan içerisinde amatör su ürünleri avcılığı yasaktır.

  (6) İzmir limanında, Bostanlı Sazburnu ile Üçkuyular vapur iskelesi arasında çekilen hattın doğusunda kalan saha içerisinde her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır.

  DİĞER YASAKLAR

  (2) Amatör balıkçılıkla avlanmış olan her türlü su ürününün satışı yasaktır.

  (6) Yasaklanan av araç ve gereçlerinin avlanma mahallinde bulundurulması yasaktır.
  Konu Oktay UZDİYEM tarafından (19-09-2008 Saat 14:23 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  ZIPKINCI
  Üyelik tarihi
  24-09-2006
  Yaş
  43
  Mesajlar
  7.224

  Cevap: Zıpkın Avcısını Bağlayan Kanunlar

  Özellikle kırmızı yazıyla yazılmış olanlar önemlidir arkadaşlar..

 3. #3
  ZIPKINCI mustafa kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22-01-2008
  Bulunduğu yer
  marmaris
  Mesajlar
  2.361

  Cevap: Zıpkın Avcısını Bağlayan Kanunlar

  Konuyu tek bir başlık altında toplamanız çok iyi oldu. Elinize sağlık Oktay bey.
  MUSTAFA KURT 1974. Turist Rehberi - Yat Kaptanı. Marmaris (Trabzon - Sakarya)

  www.marmaristravelagent.com

 4. #4
  Yönetici Aşkın YILDIRIM - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  03-10-2006
  Bulunduğu yer
  karşıyaka/İZMİR
  Mesajlar
  3.718

  Cevap: Zıpkın Avcısını Bağlayan Kanunlar

  Güzel çalışma için teşekkürler.
  NUR İÇİNDE YAT KARDEŞİM

 5. #5
  Ünsal Sezer
  Guest

  Cevap: Zıpkın Avcısını Bağlayan Kanunlar

  Budur. Teşekkürler.
  Ancak liman ve akarsu ağızlarındaki metraj sınırını göremedim?

 6. #6
  ZIPKINCI
  Üyelik tarihi
  24-09-2006
  Yaş
  43
  Mesajlar
  7.224

  Cevap: Zıpkın Avcısını Bağlayan Kanunlar

  Alıntı Ünsal Sezer Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Budur. Teşekkürler.
  Ancak liman ve akarsu ağızlarındaki metraj sınırını göremedim?
  Her limanın kendine ait bir talimatı var ve hepsinde farlı bölgeler yasak gözüküyor. Birde bu konuda ticari sirkülerde yasak olup bize yani amatör(sportif) avcılığa yasak yok. sanırım bunları Güven abi daha iyi anlatır

 7. #7
  ZIPKINCI Can ARSLAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  30-12-2004
  Bulunduğu yer
  İSTANBUL
  Yaş
  46
  Mesajlar
  3.000

  Cevap: Zıpkın Avcısını Bağlayan Kanunlar

  Oktay emeğine teşekkürler, sezon başı güzel hatırlatma oldu
  Balık çağırmayı bilmem, onlar beni çağırır


  Can ARSLAN İstanbul 13/11/1971

 8. #8
  ZIPKINCI caner_barlik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  18-07-2008
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Yaş
  40
  Mesajlar
  17

  Cevap: Zıpkın Avcısını Bağlayan Kanunlar

  Çok faydalı oldu bunlar hep merak ediyordum ama hepsi dağınıktı

 9. #9
  Karadeniz Avcısı Tolga Can - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  01-02-2007
  Bulunduğu yer
  Adapazarı
  Mesajlar
  7.334

  Cevap: Zıpkın Avcısını Bağlayan Kanunlar

  Güzel bir birleşim olmuş, Paylaşım için teşekkürler.
  Security Chief/Adige/Ne Mutlu Türküm Diyene
  Sudan çıktı. Ruhunu iki tekerde taşıyor.

 10. #10
  ZIPKINCI Necip OĞUZ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  21-07-2008
  Bulunduğu yer
  Akdeniz
  Yaş
  40
  Mesajlar
  7.664

  Cevap: Zıpkın Avcısını Bağlayan Kanunlar

  Teşekkürler Oktay bey, zahmetli bir çalışma olmuş belli...
  Sualtı Çekimlerim

  ...Mare Nostrum...

  I dive, therefore I am

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. kontrolsüz zıpkın,zıpkın değildir :)
  By yenercitak in forum Av Anıları
  Cevaplar: 9
  Son Mesaj: 09-11-2007, 23:03
 2. ZIPKINCILAR-HAKSIZLIKLAR-KANUNLAR
  By bilgin48 in forum Zıpkıncı Kahvesi
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 16-10-2007, 12:44
 3. MUSTAFA KEMAL'İ HAYATA BAĞLAYAN MUCİZE
  By volkanince in forum Zıpkıncı Kahvesi
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 10-07-2007, 12:58

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195