Piyan

Piyanlar : Kesilen halatların çımaları flasalanmasın diye ispavlo(iki kollu olarak en iyi katransız kendirden yapılan ip) ve gırcala(iki yada dort kollu katranlı kendirden yapılmış ip) ile düzgün sarılma işlemine piyan denir